Mokytojų darbinis stresas : konceptualizacija ir empirinės studijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų darbinis stresas: konceptualizacija ir empirinės studijos
Alternative Title:
Teacher job stress: conceptualization and empirical studies
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 1 (12), p. 56-60
Keywords:
LT
Dėstymo krūvis; Mokytojų darbinis stresas; Mokytojų darbo stresas, socialinė parama, mokymo krūvis; Socialinė parama.
EN
Social support; Teachers' job stress; Teachers' job stress, social support, teaching workload; Teaching workload.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais pedagoginis darbas tapo sudėtingesnis dėl keliamų vis didesnių reikalavimų, sureikšmintų vaikų teisių, nesibaigiančios reformos, nesaugumo. Profesinio streso pasekmės, kurias patiria darbuotojai, skatina nuolat domėtis stresą sukeliančiais veiksniais, streso poveikiu profesinei veiklai, vertinimu, prevencijos ir valdymo priemonėmis. Siekiant teoriniu lygmeniu atskleisti mokytojų darbinio streso poveikį profesinei darbinei veiklai edukacinėje aplinkoje, straipsnyje apibūdinama mokytojų darbinio streso samprata; išryškinti mokytojų darbinį stresą sukeliantys veiksniai ir streso raiškos pedagoginėje darbinėje veikloje esminiai aspektai; išryškinti mokytojų darbinio streso ypatumai. Taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, metaanalizė. Stresas apibūdinamas kaip nemalonių emocijų patyrimas ir gebėjimas / negebėjimas įveikti aplinkos keliamus reikalavimus. Atskleidžiant mokytojų darbinio streso priežastis ir reakcijas, kurios išplaukia iš jų profesinio vaidmens, siūloma analizuoti darbinėje veikloje pedagogui keliamus reikalavimus, mokytojo stresines reakcijas į situaciją ir jų raišką edukacinėje aplinkoje bei streso pasekmes profesinėje darbinėje veikloje. Mokytojų darbinio streso priežastys siejamos su artimiausia pedagogo aplinka – moksleiviais ir jų bendravimu, motyvacija ir siekiais, administracija ir kolegomis. Mokytojų darbinį stresą konceptualizuoja išoriniai ir vidiniai veiksniai, individualios charakteristikos, įtampos požymiai ir padariniai.

ENIn this article teachers' job stress and its main approach in different science are analyzed. Management, ergonomic, psychological aspects of work is analyzed often in today studies. Research results show that teachers feel lack of social support, meet big teaching workload. Sources of occupational stress motivate to research stress influence on pedagogical work, its prevention and management means. So it is important to have a look at theories and attitude to the problem of teachers' stress. Teachers' stress conceptualizes external and internal factors, individual characteristics, anxiety features and outcomes. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Kūno kultūros mokytojų darbinių stresorių ir sociodemografinių kintamųjų sąsajos / Andrius Stočkus, Eugenija Adaškevičienė. Sporto mokslas. 2012, Nr. 2 (68), p. 13-18.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38676
Updated:
2018-12-17 12:08:35
Metrics:
Views: 25    Downloads: 13
Export: