Aš sistemos tyrimo repertuarinių gardelių metodika galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aš sistemos tyrimo repertuarinių gardelių metodika galimybės
Alternative Title:
Possibilities of repertory grid technique as a method of research of the self-system
In the Journal:
Psichologija. 2004, t. 30, p. 59-75
Keywords:
LT
Psichologija / Psychology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra parodyti repertuarinių gardelių technikos (RGT), kaip Aš sistemos tyrimo metodo galimybes, atlikus trijų individualių atvejų analizę. RGT, kuri yra pagrįsta G. A. Kelly’o asmenybės konstruktų teorija, leidžia suderinti nomotetinės ir ideografinės psichodiagnostikos principus, atskleisti unikalų asmenybės Aš sistemos turinį, struktūrą, savigarbos lygį. Tyrimui naudotas RGT variantas – įvertinimų gardelė. Atlikta individualių duomenų koreliacinė analizė, apskaičiuoti konstruktų intensyvumo balai ir gardelės sąryšio balas, tiriamųjų Aš sistemos pavaizduotos grafiškai. Trys pateikti atvejai atspindi skirtingą tiriamųjų Aš sistemos turinį, struktūrą ir savęs vertinimą. Savęs interpretavimui tiriamieji naudoja įvairius konstruktų rinkinius. Atsiskleidė trys skirtingos Aš sistemos struktūros – monolitinė, integruotoji ir difuzinė. Koreliacijos tarp realaus ir idealaus Aš koeficientas atskleidė tiriamųjų savigarbos lygį. Išryškėjo vienas bendras visiems tiriamiesiems bruožas – „privalomojo Aš“ reikšmingumas Aš sistemoje. Rezultatai padeda suprasti problemas, su kuriomis tiriamieji gali susidurti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asmenybės struktūra; Aš kaip subjektas; Aš kaip objektas; Savivaizdis; Įvertinimas; Savigarba; Nomotetinis ir ideografinis tyrimas; Repertuarinių gardelių metodika; Personality structure; Self as a subject; Self as an object; Self-concept; Self-evaluation; Self-esteem; Repertory grid method.

ENOn the basis of three individual case studies, the article aims to show the possibilities of the repertory grid technique (RGT) as a method for the analysis of the Self system. The RGT, which is based on George Kelly’s Personal Constructs Theory, allows coordinating the principles of nomothetic and ideographic psychodiagnostics and revealing the unique content and structure of the personal Self system, as well as the level of self-respect. The study applied a version of the RGT – the assessment grid. A correlation analysis of individual data was performed, the intensity grades of the constructs and the grid correlation grades were estimated, and the Self systems of the subjects were depicted graphically. The three study cases reflected a different content, structure and self-assessment of the subjects’ Self systems. The subjects used various sets of constructs for self-interpretation. Three different structures of the Self system were revealed: the monolithic, the integrated, and the diffusive. Correlation coefficient between the real and the ideal Self showed the level of the subjects’ self-respect. All the subjects shared one common characteristic – the importance of the “mandatory Self” in the Self system. The results contribute to understanding the issues that the subjects may face.

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3862
Updated:
2018-12-20 23:00:59
Metrics:
Views: 56    Downloads: 7
Export: