The Usage of the internet in teaching physics in Lithuania : the analysis of a situation and perspectives

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Usage of the internet in teaching physics in Lithuania: the analysis of a situation and perspectives
In the Journal:
Keywords:
LT
Fizikos mokymas; Gamtamokslinis ugdymas; IKT naujovės; Modernios technologijos; Mokslinis ugdymas; Šiuolaikinės IKT; Švietimas.
EN
Moder ICT; Modern ICT; Science education; Sciense education; Teaching physics.
Summary / Abstract:

LTInformacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) yra laikomos katalizatoriumi, spartinančiu šiuolaikinio švietimo reformų ir didaktikos vystymąsi. Tačiau net ir pažangiausios technologijos neduos norimo rezultato, jei jų naudojimas švietimo sistemoje nėra adekvatus dabartiniam technologijų vystymuisi ir augantiems švietimo poreikiams. Labai svarbu, kad šiuolaikinės informacinės technologijos būtų gausiai, aktyviai ir prasmingai taikomos įvairių dalykų pamokose ir kad informacinių technologijų metodai būtų taikomos kuriant tiek gamtos, tiek socialinius reiškinius. Reikia pastebėti, kad interneto galimybės nėra visapusiškai išnaudojamos mokymo procese. Kita vertus, nėra patikimų tyrimų, kurie atskleistų tikrąją padėtį šioje srityje. Todėl šio straipsnio tyrimo objektas yra interneto naudojimas fizikos pamokose. Pagrindinis tyrimo tikslas yra išanalizuoti, kaip internetas naudojamas mokant fizikos, ir išskirti faktorius, kurie skatina arba trukdo interneto naudojimui mokymo procese. Tikslui pasiekti formuluojami šie uždaviniai: išanalizuoti interneto naudojimo mokant fizikos padėtį; identifikuoti interneto naudojimą ribojančius ir skatinančius faktorius mokant fizikos; atskleisti ekspertų nuomonę apie interneto naudojimo mokant fizikos perspektyvas per artimiausius penkerius metus. Tyrimas atskleidė, kad internetas nėra pakankamai panaudojamas fizikos mokymo procese. Dauguma problemų susijusios su materialiais (taip pat ir informaciniais) resursais (trūksta interneto puslapių, kompiuterių ir pan.) ir fizikos mokytojų kompetencija (metodine, informacine ir t. t.).

ENA vision of a modern world can be hardly conveyed without Information and Communication Technology (ICT) recently having a powerful impact on all areas of life. The application of the latest ICT in the educational process raises new possibilities for both a teacher and a learner, enhances the quality of provided education and makes the educational process more adjustable. Effective source of the information nowadays is the Internet. It has to be stated that the Internet possibilities in the teaching process are insufficiently used. On the other hand, in principal there are no reliable studies, which would reveal the actual situation in this field. Therefore, the object of our study is the usage of the Internet for teaching physics. The main aim of the study is to analyse the situation of the usage of the Internet for teaching physics and highlight the hindering/encouraging factors of its usage in the teaching process, the study employed expert inquiry. The type of expert inquiry - "Delphi study", containing several experts' inquiries (stages). Research has shown, that the Internet in teaching physics is not used in due volume. The Majority of problems are connected with material (including information) resources (lack of websites, computers, etc.) and the competence (methodical, information, etc.) teachers of physics. [text from author]

ISSN:
1822-7864; 2538-7111
Related Publications:
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai : (edukologija ir kiti socialiniai mokslai) / Kęstutis Kardelis. Šiauliai : Lucilijus, 2005. 398 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38589
Updated:
2018-12-16 23:17:59
Metrics:
Views: 3    Downloads: 2
Export: