Tikybos mokytojo asmeninių ir profesinių savybių raiška - svarbus teigiamų pedagoginių santykių su mokiniais susiklostymo veiksnys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tikybos mokytojo asmeninių ir profesinių savybių raiška - svarbus teigiamų pedagoginių santykių su mokiniais susiklostymo veiksnys
Alternative Title:
  • Expression of personal and professional characteristics of religion teachers - an important factor for positive relations
  • Ausdruck von moralischen und beruflichen Eigenschaften der Religionslehrer ist ein bedeutungsvoller Faktor der positiven Verhältnisse zu den Schülern
In the Journal:
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy; Religinis ugdymas / Religion education.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas – tikybos mokytojų asmeninių ir profesinių savybių raiška bendraujant su paaugliais. Tyrimo tikslas – išryškinti paauglių nuomonę, kurios tikybos mokytojų asmeninės ir profesinės savybės lemia teigiamų santykių susiklostymą. Tikybos mokytojai ugdymo procese atlieka ypatingą vaidmenį. Jie yra vientisos pasaulėžiūros asmenys, todėl, liudydami Kristaus mokslo teisingumą, padeda mokiniams geriau suvokti save, savo paskirtį, santykius su mikroaplinka ir pasirinkti vertingiausias vertybes. Tikybos mokytojas patenkina prigimtinius paauglių poreikius – skleidžia žmoniškumą. Jis natūraliai elgiasi, supratingas, nuoširdus, pagarbus, paslaugus. Šios savybės mokinius deramai nuteikia ir ugdymo procese susiklosto teigiami tarpusavio santykiai. Tikybos mokytojas mokiniams – asmenybė, iš kurios jie mokosi perima tai, ką jis turi geriausia: juos traukia tos charakterio savybės, kurių raiška lemia darnią, harmoningą dvasinę būseną, rimtį: tai kantrumas, ištvermingumas, geri įpročiai. Nepaisant santykio su mokytoju, paaugliams būdinga savarankiškai spręsti savo gyvenimo problemas. Teigiami tarpusavio santykiai – ugdomosios veiklos pagrindas. Juos lemia ir pamokų turinys, veiklos būdai. Pamokų turinio problema tebėra tokia – paaugliai norėtų, kad jos būtų labiau siejamos su gyvenimu, su jų interesais, atsakymais į jiems kylančius klausimus. Didėja įvairesnių mokymo metodų poreikis. Paauglių poreikiai susiję ir su mokytojo asmenybės tobulėjimu. Poreikius lemia jaunų žmonių amžiaus tarpsnių savybės – jaunatviška dvasia, gyvenimo idealo paieškos, pasiryžimas keisti, kurti pasitikėti padėti. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Tikybos mokytojai; Asmeninės ir profesinės savybės; Pedagoginiai santykiai; Tikybos pamokos.

ENObject of the research is expression of personal and professional characteristics of religion teachers in the communication with teenagers. The aim of the research is to highlight the opinion of teenagers with regard to which specific personal and professional features of religion teachers lead to positive relations. Religion teachers play a special role in the educational process. They are people of solid view of the world whose witnessing of the correctness of the teaching of Jesus Christ help students better realize themselves, their purpose, the relation with the microenvironment and choose the most valuable values. Religion teachers answer the natural needs of teenagers – they spread humanness, as well as behave in a natural way and are understanding, sincere, respectful and helpful. The characteristics ensure proper predisposition of students and positive mutual relations. Students see religion teachers as personalities they can learn from and take over everything they have the best: students are attracted by traits of character that express a harmonious mental state and seriousness; this includes patience, endurance and good habits. Regardless of the relation with the teacher, teenagers tend to address their problems of lives by themselves. Positive mutual relations are the basis of educational activities. They are decided by the content of classes and methods of work. The issue of content of classes remains unchanged – teenagers would want them to be closer to their lives and interests, offer answers to the questions they may have. The need for more diverse teaching methods is growing.

ISSN:
1392-0499
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3853
Updated:
2018-12-17 11:38:13
Metrics:
Views: 24    Downloads: 1
Export: