Maištautojo dalia : Juozo Žlabio-Žengės pėdomis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Maištautojo dalia: Juozo Žlabio-Žengės pėdomis
Alternative Title:
Rebel's fate: in the footsteps of Juozas Žlabys-Žengė
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2003, t. 35, p. 181-210. Lietuvių rašytojai: XX amžiaus pradžia
Keywords:
LT
Avangardas; Juozas Žlabys-Žengė; Keturi vėjai; Laiškai; Literatūrinis sąjūdis; Maištautojas; Nepriklausomoji Lietuva; Sovietų okupacija; Tremtis; Žagarė.
EN
Avant-garde; Correspondence; Deportation; Independent Lithuania; Juozas Žlabys-Žengė; Keturi vėjai; Literary movement; Rebels; Soviet occupation; Žagarė.
Summary / Abstract:

LTDarbe analizuojama keturvėjininko Juozo Žlabio-Žengės biografija, atskleidžiami dar neskelbti ir patikslinami jau žinomi jo dramatiško jo gyvenimo faktai, aptariami būdingi asmenybės bruožai, pateikiant ir to meto visuomeninio bei literatūrinio Lietuvos gyvenimo kontekstą. Teigiama, kad svarbiausiu J.Žlabio-Žengės biografijos etapu galima laikyti 1899-1919 metus, praleistus gimtojoje Žagarėje, nes šis laikotarpis įkvėpė jį kaip kūrėją, visuomenininką, tuomet atsiskleidė tokie jauno literato asmenybės bruožai kaip smalsumas, veiklumas, siekis tobulėti, susirūpinimas gimtosios kalbos ir tėvynės ateitimi. Pažymima, kad itin reikšmingi poetui buvo 1919-1940 metai, susiję su tarnyba kariuomenėje, nes formavo tam tikrus rašytojo charakterio bruožus - griežtumą, punktualumą, valdingumą, šiurkštumą. Teigiama, kad vėlesnė žurnalistinė veikla suteikė galimybių pasireikšti keturvėjininko literatūriniams gabumams, smalsumui, erudicijai, užsispyrimui, domėjimuisi ne tik savo krašto, bet ir viso pasaulio politiniu, visuomeniniu gyvenimu. Teigiama, kad 1924-1928 metai, Keturių Vėjų laikotarpis, buvo produktyviausias ir kūrybos atžvilgiu. Kaune pasireiškia poeto aistra knygoms (sukaupiama apie 5000 leidinių biblioteka). Paskutinis - 1940-1992 metų - J.Žlabio biografijos etapas atverčia tragišką lietuvių avangardisto gyvenimo puslapį: tremtis nutraukia kūrybinį intelektualinį darbą, tačiau ši likimiška pertrauka tebuvo laikina. Konstatuojama, kad iki pat mirties poetas liko ištikimas savo principams ir literatūriniam credo, kad kūryba yra laisva.

ENJ. Žlabys' life was not connected with literature only. The precursor of Keturi vėjai was also interested in public and political windings of Lithuania. J. Žlabys-Žengė had been ignored by the Soviet literary critics for a long time, therefore, the facts about the writer's life and creation are still very few. That is why, the most important aim of this work is to reveal his personality, to tell as much as possible about J. Žlabys' life and his many-sided public activity. The author of this paper seeks to contribute to the presentation of J. Žlabys' biography. J. Žlabys-Žengė's poetry is both very interesting and colourful. Avant-gardism in Lithuanian poetry began to develop together with Keturi vėjai in 1924-1928. J. Žlabys belonged to that literary movement too. With his experimental poetry the writer went even further than his colleagues from Keturi vėjai. Yet the movement of Keturi vėjai had a really great influence on J. Žlabys' creation and the fact inspired the author of this article to analyze the meaning of Žengė's creation and his avantgardistic thinking. [text from author]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Žagarės strazdelis Juozas Žlabys-Žengė / Aurelija Mykolaitytė. Žiemgala. 2009, Nr. 2, p. 16-20.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38469
Updated:
2018-12-17 11:15:50
Metrics:
Views: 14    Downloads: 11
Export: