Bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose sustiprintas meninis ugdymas, mokinių kūrybiškumas ir mokymosi sėkmė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose sustiprintas meninis ugdymas, mokinių kūrybiškumas ir mokymosi sėkmė
Alternative Title:
Creativity and academic achievement of students at school with art specialization
In the Journal:
Ugdymo psichologija. 2011, Nr. 22, p. 48-54
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kūrybiškumas / Creativity.
Summary / Abstract:

LTŠiandienos mokyklos vienas iš ugdymo prioritetų - kūrybinga asmenybė. Šiuo tyrimu buvo siekiama nustatyti bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose sustiprintas meninis ugdymas, mokinių kūrybiškumo ypatumus bei sąsajas su mokymosi sėkme. Tyrime dalyvavo įvairių Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose sustiprintas meninis ugdymas, aukštesniųjų klasių mokiniai (nuo 15 iki 18 metų), iš viso 240 tiriamųjų. Tyrimo metodikos: kūrybinio mąstymo užduočių metodikos neverbalinė forma (Torrance, 1974) ir asmenybės kūrybiškumo klausimynas (Petrulis, 1988). Tyrimo išvados: sustiprinto meninio ugdymo mokyklų mokinių neverbalinio kūrybiškumo gausumo, lankstumo bei detalumo rodikliai aukštesni negu bendrojo ugdymo klasių mokinių be meninio ugdymo profilio; stebimas teigiamas sustiprinto meninio ugdymo mokyklų mokinių kūrybiškumo ir jų pažangumo ryšys. Esant sustiprintam meniniam ugdymui mokinių kūrybiškumo ugdymo ir mokymosi sėkmės galimybės yra akivaizdžiai palankesnės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kūrybiškumas; Mokinių mokymosi sėkmė; Sustiprintas meninis ugdymas; Art oriented specialization; Creativity; Students academic achievement.

ENOne of the main priorities of education system in Lithuania is development of child's creativity. The purpose of the research was to explore creativity features of children studying with art-orientation program at school in comparison with a standart education environment and the connection between their creativity and academic achievement. The participants were 15-18 years old children from Vilnius schools with art specialization (n = 240). We used the assignments of creative thinking by E. P. Torrance, 1974) (TTCT), visual (nonverbal) form and creativity questionnaire by V. Petrulis (1988). The conclusions were that nonverbal creativity parameters are higher among children from art specialized classes than of a children without arts education profile; there is a positive correlation between parameters of child's creativity and academic achievement among art oriented specialization children. [From the publication]

ISSN:
1392-639X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38362
Updated:
2018-12-17 13:12:20
Metrics:
Views: 69    Downloads: 42
Export: