Jeronimo Kačinsko muzikinė raiška XX-XXI a. sandūroje : dvasingumo paieškos bažnytinėje ir pasaulietinėje veikloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jeronimo Kačinsko muzikinė raiška XX-XXI a. sandūroje: dvasingumo paieškos bažnytinėje ir pasaulietinėje veikloje
Alternative Title:
Musical expression by Jeronimas Kačinskas at the intersection of the 20th and the 21th c: search of spirituality in church and secular activities
In the Journal:
Soter. 2002, 7 (35), p. 57-65
Keywords:
LT
Dievas; Dvasingumas; J. kačinskas; Kūryba; Muzika; Vargonininkai.
EN
Creation; God; J. Kačinskas; Music; Organis; Organist; Spirituality.
Summary / Abstract:

LTJeronimo Kačinsko (g. 1907) – išeivijos vargonininko, kompozitoriaus, dirigento ir pedagogo – muzikinė veikla yra unikalus reiškinys lietuvių muzikos istorijoje. Tai vienas savičiausių lietuvių kompozitorių, darbavęsis Lietuvoje tarpukario laikotarpiu, o 1944 m. pasitraukęs į Vakarus. Dėl to jo kūrybos netoleravo sovietinės ideologijos apologetai. J. Kačinskas nebuvo pageidaujamas ir dėl kitų priežasčių: a) jo muzikos stilius buvo laikomas perdėm formalistiniu ir kosmopolitiniu, trukdęs kurti realistinę nacionalinę kompozitorių mokyklą; b) muzikinė jo veikla bei kūryba buvo glaudžiai susijusi su Bažnyčia. Muziko gyvenimo bei kūrybos 90 metų laikotarpis jau yra išanalizuotas, tačiau apie paskutiniųjų metų veiklą Lietuvoje mažai žinoma. Tad šiame straipsnyje yra išryškinamos svarbiausios muzikinės 1997-2001 m. J. Kačinsko intencijos, kurias jis grindė dvasingumo paieškomis; įvertinamos jo pastangos bažnytinės ir pasaulietinės muzikos puoselėjimo srityje; aptariami naujausi kompozitoriaus kūriniai. Daroma išvada, jog 1997-2001 m. J. Kačinsko kūryba daugiau ar mažiau susijusi su religiniais motyvais. Jai būdingas anksčiau susiformavęs jo stilius – atonalumas, atemiškas muzikos plėtojimas, chromatizuota linearinė faktūra, nuolatinė metroritminė kaita. Savo kūrinius vertino ne kaip naujų meninių idėjų paiešką, bet kaip padėką Aukščiausiajam ir bandymą išsiveržti iš banalios kasdienybės. J. Kačinskas siekė, kad jo muzika skambėtų. Tačiau Amerikos lietuviai jos nesuprato ir vengė, o amerikiečiai, nors ir pripažino, bet daugiausia atlikdavo tik Berklee muzikos kolegijos aplinkoje.

ENChurch played an important role in musical activities of J. Kačinskas. For him, the Church was not only a place to pray, but also the centre of Lithuanian culture. That's why the composer paid great attention to church music that, in his opinion, could bring man closer to God and to instil the rudiments of the good and the beautiful into him. J. Kačinskas believed that the organist has to be a professional musician and an artist with a sensitive soul, and that his mission was to guard the Church from any manifestations of poor artistic taste. When due to his age he was obliged to give up his position as an organist at St Peter's Lithuanian church in Boston, J. Kačinskas was not happy with the young organists and was upset about the decline of church music. J. Kačinskas was also disappointed in the secular musical life of Lithuanians in Boston, that's why he was interested mainly in concerts of professional musicians from Lithuania. Creative work was the source of spiritual satisfaction to J. Kačinskas. In the period of 1997–2001, he wrote 4 compositions on religious subjects: String Quartet No. 4, "Credo" for Mixed Choir, Organ and Brass, Music for Brass Ensemble "2000 Year Anniversary of Jesus Christ's Holy Message to the People" and a Cantatina "Lucis Creator Optime". They were based on the composer's previous style: he used athematic and atonal development of music, chromatic linear texture, and regular metrorhythmic change. Creative work for him was not a search for innovative artistic ideas, but rather gratitude to God and an attempt to break out from the ties of routine. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38311
Updated:
2018-12-17 11:05:17
Metrics:
Views: 20    Downloads: 12
Export: