"Свод материалов для истории евреев в России" как источник по истории денег и денежных отношений Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой 16 - 18 вв.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
"Свод материалов для истории евреев в России" как источник по истории денег и денежных отношений Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой 16 - 18 вв
Alternative Title:
  • "Свод материалов для истории евреев в России" - pinigų ir piniginių santykių istorijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Abiejų Tautų Respublikoje XVI - XVIII a. šaltinis
  • "Свод материалов для истории евреев в России" - a source of the history of money and monetary relations in the Grand Duchy Of Lithuania and the Commonwealth of Two Nations in the 16th - 18th centuries
In the Journal:
Numizmatika. 2012, t. 9-12, p. 61-94
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lietuvos Didžiosiji Kunigaikštystė; Numizmatika; Pinigai; Piniginiai terminai; Sąvadas; Žydai; Žydų istorija; Žydų istorijos Rusijoje (80-1800) medžiagos sąvadas.
EN
Jewish History; Jews; Kingdom of Poland; List of Material on the Jewish History in Russia; List of material; Monetary terms; Money; Numismatics; The Grand Duchy of Lithuania; The Kingdom of Poland.
Summary / Abstract:

LTXIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje išėjusiame trijų tomų leidinyje Регесты u надписи: Свод материалов для истории евреев в России (80 г.–1800 г.) (Registrai ir užrašai: žydų istorijos Rusijoje (80–1800) medžiagos sąvadas) sudarytojai apie žydus sukaupė duomenis, aptiktus peržiūrėjus daugiau kaip tris šimtus memuarų publikacijų ir dokumentų. Sąvadas apėmė į Rusijos Imperiją įėjusias buvusias Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos Karalystės žemes. Straipsnio autorius išskyrė beveik 600 įrašų, kuriuose minimi konkretūs nominalai, nepaisant paminėjimų skaičiaus tekste. Daugiau kaip 2000 dokumentų iš viso buvo paminėta per 1300 piniginių terminų. Tai leido daryti išvadas apie konkretaus termino vartojimo laiką ir dažnumą. […]Terminų vartojimo dokumentų masyve dažnumas parodytas šešiose lentelėse. Autorius tęsia publikacija Valstybinio istorijos muziejaus (Maskva) leidinyje pradėtą darbą, kuriame pagrindinis pinigų apyvartos XVI–XVIII a. pažinimo šaltinis – dokumentai, susiję su žydų bendruomenių buitimi ir gyvenimu (žr. Синчук И. И., Областной Пинкос Ваада главных еврейских общин Литвы как источник по истории денег 17 - первой половины 18 в., Труды ГИМ 151, Москва, 2005, с. 126-134). [Iš leidinio]

ENThe compilers of the three-volume publication Регесты u надписи: Свод материалов для истории евреев в России (80 г.–1800 г.) (Registers and Inscriptions: A List of Material on the Jewish History in Russia (80–1800)), which came out at the end of the 19th c.–early 20th c , amassed the data on Jews found in more than three hundred publications of memoirs and documents. The list covered the former lands of the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland that were part of the Russian Empire at that time. The author of the article distinguished almost 600 inscriptions, in which concrete denominations were mentioned, not including the number of mentions in the main text. In more than 2000 documents, more than 1300 monetary terms were mentioned in total. It allowed the author to draw conclusions about the time and frequency of use of concrete terms. […] The frequency of use of the terms in the body of documents is presented in six tables. With this publication the author continues the work started in the publication of the State History Museum (Moscow), in which the basic source of information on monetary circulation in the 16th–18th centuries is the documents related with the daily life of Jewish communities (see Синчук И. И., Областной Пинкос Ваада главных еврейских общин Литвы как источник по истории денег 17 - первой половины 18 в., Труды ГИМ 151, Москва, 2005, с. 126-134). [From the publication]

ISSN:
1392-8570
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38185
Updated:
2022-01-17 13:16:40
Metrics:
Views: 3    Downloads: 2
Export: