Tautinė ir liberalioji pogrindžio spauda Lietuvoje, 1976-1981

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautinė ir liberalioji pogrindžio spauda Lietuvoje, 1976-1981
Publication Data:
Vilnius : Gairės, 2002.
Pages:
112 p
Notes:
Bibliografija.
Article in the Book:
Contents:
Įvadas — 1. Tautinės ir liberaliosios pogrindžio spaudos atsiradimo priežastys ir aplinkybės. Katalikiškosios pogrindžio spaudos įtaka tautinės savilaidos atsiradimui. Istorinių datų minėjimų poveikis liberaliosios ir tautinės spaudos leidybai. KGB persekiojimų ir areštų poveikis tautinės ir liberaliosios savilaidos raidai. „Vyčio“ ir „Tautos kelio“ atsiradimo priežastys bei aplinkybės — 2. Tautinės pogrindžio spaudos pagrindinės idėjos ir temos — 3. Liberaliosios pogrindžio spaudos pagrindinės idėjos ir temos. „Perspektyvos“. „Alma Mater“ — 4. Tautinės ir liberaliosios pogrindžio spaudos leidimo, dauginimo, platinimo sąlygos ir perspektyvos. Materialinė bazė. Taurinės ir liberaliosios pogrindžio spaudos ryšiai su Vakarais ir lietuvių išeivija — 5. Tautinės ir liberaliosios pogrindžio spaudos tarpusavio ryšiai bei santykiai — 6. Tarybinės valdžios požiūris į tautinę ir liberaliąją pogrindžio spaudą — Išvados — Šaltiniai — Literatūra – Priedai.
Keywords:
LT
KGB represijos; Katalikiškoji, tautinė, liberalioji spauda; Katalikų bažnyčia; Lietuvių išeivija; Nelegali spauda; Pogrindžio leidiniai; Pogrindžio spauda; Rusijos disidentai; Sovietinis režimas; Spauda; Tautinis sąjūdis; Vilma Vasiliauskaitė.
EN
Catholic Church; Catholic, national and liberal press; Dissidents of Russia; Illegal press; KGB repressions; Lithuania; Lithuanian National Revival; Lithuanian emigrants; Press; Soviet regime; Underground publications; Vilma Vasiliauskaitė.
Summary / Abstract:

LTPogrindžio spauda Lietuvos pasipriešinimo istorijoje turi senas tradicijas kaip viena efektyviausių ir parankiausių kovos formų prieš okupacinius režimus. Sovietinės okupacijos metais nelegalių periodinių leidinių tradicija tęsta neginkluotame rezistenciniame pogrindyje ir tarp partizanų. 1953–1954 m. nuslopinus partizaninį pasipriešinimą, lietuviškosios pogrindžio spaudos leidyba nutrūko iki 1972 m. pradėtos leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“, pralaužusios ledus keliolikai kitų pogrindžio leidinių. XX a. 8 deš. savilaida tapo ryškiausiu Lietuvos opozicinio judėjimo požymiu ir dalies visuomenės nepasitenkinimo esama santvarka išraiška. 1978–79 m. ji buvo viena gausiausių Sovietų Sąjungoje ir visoje Vidurio Europoje. Pogrindžio spaudos diferenciacija ideologijos ir taktikos atžvilgiu liudijo pasipriešinimo judėjimo krypčių gausą, politinių nuostatų įvairovę. Tad lietuviškosios pogrindžio spaudos analizė gali atskleisti XX a. 8 deš. Lietuvos visuomeninio gyvenimo ypatumus, gyventojų mąstysenos pokyčius, siekius, santykį su oficialiąja ideologija. Šio darbo tikslai – išnagrinėti tautinę ir liberaliąją pogrindžio spaudą kaip pasauliečių siekių ir bendrų pasipriešinimo judėjimo procesų išdavą, pagrindinį dėmes skiriant leidinių atsiradimo aplinkybėms ir priežastims, jų turinio analizei; atskleisti tautinės ir liberaliosios krypties pogrindžio leidinių tarpusavio santykius, jų ryšius su Vakarais ir lietuvių išeivija, apžvelgti materialinės bazės išteklius, siekiant nustatyti nagrinėjamų leidinių išlikimo ir sklaidos galimybes, tarybinės valdžios reakciją į juos.

ENThe underground press in the resistance history of Lithuania has old traditions as one of the most effective and convenient forms of combat against the occupation regimes. During the Soviet occupation, the tradition of illegal periodicals continued in an unarmed resistance underground and among partisans. After the suppression of partisan resistance in 1953-1954, the publishing of the Lithuanian underground press ended until the publishing of “The Chronicle of the Catholic Church in Lithuania” in 1972 which was a breakthrough in other publications. 1970s self-publication became the most prominent feature of the Lithuanian opposition movement and the society’s expression of dissatisfaction with the existing regime. In 1978-1979 it was the most significant publication in the whole Soviet Union and Middle Europe. Differentiation of the underground press with respect to ideology and tactics showed the high abundance of resistance movement directions and the variety of political ideas. Therefore, the analysis of the underground press in Lithuania can reveal the specific characteristics of the public life in Lithuania in the 1970s, changes of people mindset, aspirations and relations with the official ideology. The aim of this research is to analyse national and liberal underground press as a result of aspirations and common resistance movements and focus on circumstances and causes of publications to analyse their content. The other aim is to reveal the relationship between the national and liberal underground publications, their connection to the West and Lithuanian diaspora, as well as review material resources and determine the possibilities of publication existence and distribution, and the reaction of the Soviet government.

ISBN:
9986625300
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38140
Updated:
2017-12-28 13:36:51
Metrics:
Views: 12
Export: