Vilniaus seimelio instrukcija pasiuntiniams į 1619 metų Abiejų Tautų Respublikos Seimą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Vilniaus seimelio instrukcija pasiuntiniams į 1619 metų Abiejų Tautų Respublikos Seimą
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2009, 2008/1, p. 137-144
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos istorija; Vilniaus pavieto seimelis; Vilniaus seimelio instrukcija; Dietine of the Vilnius district; History of Lithuania; Instruction of Vilnius Sejmik; The Grand Duchy of Lithuania.
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Kariuomenė / Army; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos istorija; Vilniaus pavieto seimelis; Vilniaus seimelio instrukcija.
EN
Dietine of the Vilnius district; History of Lithuania; Instruction of Vilnius Sejmik.
Summary / Abstract:

LTPublikuojamas istorijos šaltinis: 1618 m. Vilniaus seimelio instrukcija pasiuntiniams į 1619 m. Abiejų Tautų Respublikos seimą iš Vyriausiojo senųjų aktų archyvo Varšuvoje. Šis dokumentas atspindi svarbiausius tuometinės Respublikos vidaus bei užsienio politikos klausimus ir centrinės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) skrities piliečių nuotaikas. Nuo kitų mums žinomų LDK instrukcijų ji skiriasi dydžiu (ją sudaro 24 pagrindinės dalies punktai ir 10 petita - asmeninių prašymų - punktų). Įvadiniame straipsnyje aptariamas instrukcijos turinys ir pasirodymo politinės aplinkybes (dėl Maskvos kariuomenės puolimų kraštas buvo taip nuniokotas, kad bajorai reikalavo kuo greičiau baigti karą, iškilo karo su Turkija grėsmė). Publikuojamoje instrukcijoje Vilniaus bajorai pirmiausia aptaria klausimą, kaip išvengti šio karo. Įdomu tai, kad siekiant apginti pietines valstybės sienas nuo staigių totorių puolimų jie siūlo arba rengti karinius žygius į Krymą, arba toliau mokėti atmenas. Instrukcijoje keliamos ne tik bendros valstybinės problemos, bet daugelis jos punktų skirti būtent sostinės reikalams, pvz., bajorų santykiams su Vilniaus miestiečiais. Dokumentas skelbiamas originalo kalba – lenkų.

ENThe published historical source is an instruction of the Vilnius local gathering of 1618 to the ambassadors of the Parliament of the Commonwealth of Both Nations of 1619 from the Chief Archive of Historical Documents in Warsaw. This document reflects the major internal and external political issues of the Commonwealth of that time and the moods of people of the central region of the Grand Duchy of Lithuania (GDL). It’s different from other known GDL instructions since it is more extensive (it consists of 24 paragraphs of the main part and 10 paragraphs of personal requests). The introductory article discusses the content of the instruction and political circumstances of its origination (the region was badly devastated due to attacks of the Moscow military units, therefore the nobility was demanding to end the war as soon as possible; there was also a threat of the war with Turkey). In the published instruction the noblemen of the Vilnius region were discussing how to avoid this war. It is interesting that to protect the Southern borders of the state against unexpected attacks of the Tatars, they suggest either to organise military missions to Crimea or to continue payment of tributes. The instruction is not only discussing common state issues but many of its paragraphs are also addressing the issues relevant to the capital city, e.g. relationship between the nobility and Vilnius citizens. The document is published in Polish, i.e. its original language.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Parliamentarism of the Grand Duchy of Lithuania, the Fourteenth-Eighteenth centuries / Andrzej Rachuba. Przegląd Sejmowy. 2021, 6 (167), p. 43-83.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38123
Updated:
2022-01-11 11:33:15
Metrics:
Views: 14    Downloads: 8
Export: