Konkurencingumo plėtojimo tendencijos organizacijose ir šiuolaikinės etikos institucionalizacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konkurencingumo plėtojimo tendencijos organizacijose ir šiuolaikinės etikos institucionalizacija
Alternative Title:
Tendencies of competition development in organizations and institutionalisation of ethics
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2001, Nr. 20, p. 217-234
Keywords:
LT
Konkurencingumas; Etika; Organizacijos.
EN
Competitiveness; Ethics; Enterprises.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis supažindina su etikos institucionalizacija (iš esmės - etikos vadyba) kaip viena iš konkurencingumo plėtojimo tendencijų organizacijose, tam tikra prasme - konkurencinės kovos išraiška, taip pat su postmoderniosios konstruktyvistinės dalykinės etikos priežastinėmis ištakomis, jos esminiais bruožais - empirizmu, pragmatiniu racionalizmu, instrumentiškumu. Straipsnyje analizuojamos šios etinės paradigmos sąsajos su ekonominiais bei vadybiniais tikslais ir Lietuvos aktualijomis; trumpai apibūdinami šiuolaikiniai etikos institucionalizacijos procesai, vykstantys įvairiose socialinėse struktūrose; ypač akcentuojamas etikos kodeksų vaidmuo verslo veikloje, atsekant jų masiško plitimo įmonėse priežastis - vis didėjančią konkurenciją ir būtinybę humanizuoti rinkos santykius siekiant plėtoti konkurencingumą; įrodinėjama, jog naudojant etikos institucionalizacijos priemones kaip strateginės vadybos instrumentus įmanoma ugdyti konsensualias, savireguliacijos principu pagrįstas dorybes ir taip optimizuoti bei humanizuoti įvairias dalykinės veiklos sferas. [Iš leidinio]

ENIn her article the author gives a brief review of the processes of ethics institutionalisation in organizations, as a definite tendency to a great extent stipulated by universal proliferation of competition. The process of ethics institutionalization, that in fact should be regarded as an ethical management in organizations, in a certain sense is a reflection of growing competition. The author emphasizes ethics codes, their place and role in business activity; expose the paradigm of ethical decision-making. The analysis of this ethical paradigm is given in connection with targets of economics and management in the content of Lithuanian realities. It is asserted in the article that management of business ethics creates possibilities to evolve consensual-communicative virtues applying codes of ethics as the tools for strategic management both on macro and micro levels and in such way to optimize and humanize various organizations. The article draws attention to the scientific researches on ethics codes functioning in Western countries and possibilities of business ethics promotion in Lithuania. This article is an attempt to make it clear, that in recent years with the help of "managerial" ethics and purposive elements of ethical infrastructure, rationally and instrumcntally applying ethical dimension to the activity of organizations, it is possible to put in good order any practical activity in organization and this way to enable its "survival" or to improve the positions in a market system. This analysis is given as a comparison of current situation in Lithuania and that of in developed countries, accentuating the quest of constructive ways of ethics instulionalisation and its sense both for separate enterprises and the positive evolution of a society. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38033
Updated:
2018-12-17 10:55:39
Metrics:
Views: 18    Downloads: 6
Export: