Cmentarze na Litwie jako znak wielokulturowego dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Cmentarze na Litwie jako znak wielokulturowego dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego
Alternative Title:
Cementeries in Lithuania as a symbol of the multicultural heritage of the Grand Duchy of Lithuania
Keywords:
LT
Antkapis; Epigrafika; Inskripcija; Kapinės; Kultūra; Lenkų kalba; Paveldas; Tarpetniniai santykiai; Užrašas.
EN
Cemeteries; Culture; Epigraphic; Gravestone; Heritage; Inscription; Inter-ethnic relations; Lithuania; Polish language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama parodyti, kokius duomenis pateikia lenkiški įrašai Lietuvos kapinėse apie sociolingvistinę situaciją regione, apie kalbų ir religijų paplitimą, ką galima, verta ir būtina tyrinėti. 1998-2004 m. surinkta apie 15 tūkstančių lenkiškų įrašų miesteliuose, kaimiškose vietovėse, esančiose netoli Vilniaus ir Kauno. Lietuvos kapinės yra vertingas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) paveldo objektas. Jos liudija komunikacinės bendruomenės buvimą, įvairių kalbų – lenkų, baltarusių, lietuvių – koegzistavimą bei jų kontaktus. Kapinių, antkapių, kryžių pavidalai liudija apie tų kultūrinių elementų skvarbą. Antkapiniuose įrašuose nurodomi tie patys, nors skirtingomis kalbomis užrašyti antroponimai rodo onomastinę LDK bendruomenę. Įvairiakalbiai įrašai liudija tų pačių literatūrinių motyvų ir formuluočių funkcionavimą įvairiose regiono kalbose. Lenkiškų įrašų kalbai Lietuvoje būdingi kresų bruožai, kurie yra specifinis komunikacinės LDK bendruomenės paveldas. Tai beveik netyrinėtas, bet labai vertingas, išsamus šaltinis, galintis tapti įvairių tautų tarpusavio santykių, regiono kultūrinės bei socialinės aplinkos studijų objektu.

ENWhen considering the linguistic and cultural heritage of the Grand Duchy of Lithuania, cemeteries in Lithuania are worth mentioning specifically as distinctive symbols of the Duchy, as they are a 'mirror of coexistence of nations, social communities and cultures', to recall the pictorial metaphor. The following article deals with the linguistic aspect only, and not literary-cultural one. The choice of language of inscriptions, and the Polish inscriptions above all are of the major interests. The author chooses to relate to the particular scope and area of the research. Taken into account are the cemeteries from the part of Lithuania, and only those from the provincial (not from big cities such as Vilnius and Kaunas), or even rural areas. The author attempts at presenting the range of information provided by the Polish inscriptions in the Lithuanian cemeteries. The aim of the article is to show what the inscriptions say about the sociolinguistics situation of the region, its multilingualism (choice of language inscriptions) and - to a lesser extent - its multi-denomination. It points out what can be, what is worth and what should be researched, as well. Polish gravestone inscriptions in Lithuania serve as a rich, interesting and yet almost unused source for a variety of studies, displaying the inter-ethnic relations, and also cultural and social condition in the area (cf. Werenicz 2001, Straczuk 2006). [text from author]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37921
Updated:
2016-07-14 13:39:37
Metrics:
Views: 5
Export: