Keturi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Keturi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai: recenzija
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2003, t. 5, p. 349-354
Keywords:
LT
Autografas; Gotfrydas Ostermejeris; Lietuvių ir prūsų literatūros; Nauji rankraščiai; Prūsų Lietuva; Rankraštis; Ryšiai; Tematika; Vertimas; Vilija Gerulaitienė.
EN
Autograph; Gotfried Ostermeyer; Gottfried Ostemeyer; Lithuanian and Prussian literatures; Manuscript; New manuscripts; Prussian Lithuania; Relation; Topics; Translation; Vilija Gerulaitienė.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas Vilijos Gerulaitienės parengtas leidinys „Keturi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai“, kuriame skelbiami Mažosios Lietuvos literatūros ir kultūros istoriko, religinių ir kalbinių raštų rengėjo Gotfrydo Ostermejerio (1716–1800) rankraščiai, saugomi Vilniaus, Berlyno ir Miuncheno bibliotekose. Recenzentė kaip leidinio teigiamybę nurodo originalių vokiškų tekstų faksimilinį pateikimą su transliteracija ir vertimais į lietuvių kalbą. Teigiamai vertinama ir įžanga apie G. Ostermejerio gyvenimą bei veiklą, jo nuopelnus lietuvių kalbai ir kultūrai. Pažymimas preciziškas leidinio sudarytojos Vilijos Gerulaitienės darbas su tekstais – taisyklių susikūrimas ir nuoseklus jų laikymasis dekoduojant tekstus. Rezencentė iškelia tik keletą, jos manymu, diskutuotinių vertimo ir pateikimo momnetų, nedarančių esminės įtakos geram teksto parengimui. Recenzentė trumpai nupasakoja kiekvieno rankraščio turinį ir įvertina rengimo kokybę. Pirmajame jai užkliūva keli korektūros dalykai, antrajame ji kvestionuoja kai kurių vietų vertimus, pažymėdama, kad tai yra subtilūs interpretacijos dalykai, kurie gali būti diskutuojami, o ne kritikuojami. Recenzentė mano, kad trečiojo rankraščio perskaitymas turėjęs būti kitoks nei pateikė rengėja, nes rengėjos variantas netiksliai sudėlioja kai kuriuos G. Ostermejerio teksto prasmės niuansus. Pabrėžiama, kad publikacija parengta profesionaliai ir papildo XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos kultūrinio gyvenimo panoramą.

ENThe review discusses the publication “Keturi Gotfrydo Ostermejerio rankraščiai” [Four Manuscripts of Gottfried Ostermeyer] prepared by Vilija Gerulaitienė. It publishes the manuscripts of Gottfried Ostermeyer (1716–1800), a historian of the literature and culture of Lithuania Minor and compiler of religious and linguistic writings, which are kept at the libraries in Vilnius, Berlin and Munich. Among the strengths of the publication, the reviewer points out the facsimile presentation of original German texts with transliteration and translation into Lithuanian. The introduction about Ostermeyer’s life and activity, his merits to the Lithuanian language and culture is also viewed positively. The compiler’s precision work with texts is observed: the development of rules and consistent adherence to them when deciphering texts. The reviewer points out only several instances of translation and presentation which, according to her, are arguable, but which do not essentially affect a good preparation of text. The reviewer briefly describes the content of each manuscript and evaluates the quality of preparation. She observes several typos in the first one, questions the translation of several instances in the second one, noting that these are subtle issues of interpretation which might be discussed rather than criticised. The reviewer considers that the variant of the third manuscript as presented by the compiler is inaccurate in certain nuances of the meaning of Ostermeyer’s text. She notes that the publication has been prepared professionally and complements the panorama of the 18th c. cultural life of Lithuania Minor.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Asmeninis Martyno Liudviko Rėzos archyvas: rekonstrukcija / Ona Aleknavičienė. Knygotyra. 2019, t. 73, p. 113-202.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37918
Updated:
2020-07-28 20:26:25
Metrics:
Views: 8    Downloads: 5
Export: