Kokybės ir saugos integruotos sistemos diegimo AB "Vilniaus Pergalė" prielaidų tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kokybės ir saugos integruotos sistemos diegimo AB "Vilniaus Pergalė" prielaidų tyrimas
Alternative Title:
Research for the integrated quality and safety implementation system at AB "Vilniaus pergalė"
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas - apibendrinti maisto kokybės reglamentavimo sistemą ir jo saugos užtikrinimo raidą bei išryškinti kokybės ir saugos integruotos sistemos diegimo AB "Vilniaus Pergalė" prielaidas. Straipsnyje išnagrinėti tarptautiniai standartai maisto produktams, bendrieji standartai maisto ženklinimo ir maisto priedų srityje, geros higienos praktikos nuostatos, specialūs apribojimai teršalams maiste, geros žemės ūkio ir veterinarinės praktikos nuostatos, Pasaulio prekybos organizacijos susitarimai maisto kokybės užtikrinimo srityje, maisto saugos užtikrinimo prevencinių sistemų diegimas, bendras maisto kontrolės supratimas vakarų šalyse. Antroje straipsnio dalyje autoriai nagrinėja integruotos kokybės vadybos (ISO 9001) ir maisto saugos vadybos (ISO 22000) sistemų diegimą AB "Vilniaus Pergalė". Daug dėmesio skirta ISO 22000 sistemos derinimui su kitomis posistemėmis - Geros gamybos taisyklėmis, Geros gamybos praktika ir Geromis higienos taisyklėmis. Universalios tarptautinės vadybos sistemos (ISO 9001. ISO 14001 ir kt.) ne visada gali būti pritaikomos specifinių verslo sričių efektyviam valdymui. Todėl yra kuriamos "specializuotos" vadybos sistemos, kurioms priskirtina ir nauja ISO 22000 sistema, apimanti maisto saugos vadybos reikalavimus bet kuriai maisto grandinės organizacijai. AB "Vilniaus Pergalė" kuriamoje integruotoje kokybės ir saugos sistemoje naujai kuriamos arba tobulinamos interaktyvios komunikacijos, nenumatytų atvejų prevencijos, produktų ženklinimo ir kitos posistemės bei naujos būtinosios veiklos programos leis garantuoti produkcijos saugą ir pagerinti bendrąją veiklos kokybę.Reikšminiai žodžiai: Kokybės reguliavimo sistema; Tarptautiniai susitarimai; Standartai; quality regulation system; International agreements; Standards.

ENThe aim is to summarize the food's quality regulation system and it's safety assurance process and presumptions highlight by quality and safety integrated system implementation in AВ "Vilniaus Pergalė". The quality international regulation system's model is given in the article, where the HACCP systems implementation problems are highlighted in Lithuania. It was shown by accomplished analysis that both (ISO 9001 and ISO 22000) model's standards are compatible, but ISO 22000 demands can be simply related with different food's safety security subsystems. It is possible to sunder such new demands for HACCP systems and ISO 22000 demands: inter active communication inside and outside, preparing for unexpected accidents, programmes of necessary activity and legitimating of necessary activity. Created integrated quality and safety management system will guarantee safety for products and improve general quality of activity in AB "Vilniaus Pergalė". [From the publication]

ISBN:
9955099631
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/379
Updated:
2016-11-19 17:03:55
Metrics:
Views: 35
Export: