Rajonų, miestų ir apskričių viešųjų bibliotekų bibliotekininkų profesinis ugdymas : tyrimo rezultatai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rajonų, miestų ir apskričių viešųjų bibliotekų bibliotekininkų profesinis ugdymas: tyrimo rezultatai
Editors:
Cicėnienė, Viliunė, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011.
Pages:
308 p
Contents:
Įvadas — V. Cicėnienė. Lietuvos rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų bibliotekininkų profesinis ugdymas — V.Cicėnienė. Lietuvos didžiųjų miestų savivaldybių viešųjų bibliotekų bibliotekininkų profesinis ugdymas — V. Grinevičienė, J. Grikietytė-Čebatavičienė, D. Antanaitienė. Kauno apskrities viešosios bibliotekos bibliotekininkų profesinis ugdymas — K. Jasmanytė. Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos bibliotekininkų profesinis ugdymas — R. Lukošiūnienė, R. Abromavičienė. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos bibliotekininkų profesinis ugdymas — A. Labinas. Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos bibliotekininkų profesinis ugdymas — E. Skuodytė. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos bibliotekininkų profesinis ugdymas – Priedai.
Keywords:
LT
Bibliotekininkai; Bibliotekininkystė; Bibliotekų vadyba; Gebėjimai; Profesinis ugdymas; Tyrimo rezultatai; Viešoji biblioteka; Viešosios bibliotekos; Žinios.
EN
Knowledge, skills; Librarians; Library management; Professinal education; Public library; Research rezults; Vocational educatio.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinio gyvenimo padiktuoti nauji reikalavimai (susiję su naujų technologijų taikymu visose gyvenimo srityse, bibliotekų lankytojų poreikių sparčia kaita ir kt.) daro esminį poveikį viešosioms bibliotekoms. Aukštąsias mokyklas baigę specialistai yra nepakankamai parengti dirbti bibliotekose: jiems labiausiai trūksta praktinio darbo įgūdžių, kai kuriems - darbo su kompiuterinėmis programomis įgūdžių, vaikų ir paauglių psichologijos žinių, projektų rašymo ir jų valdymo žinių. Todėl bibliotekininkams reikalingas nepertraukiamas mokymas, kvalifikacijos tobulinimas darbe ir ne darbo vietose. 2008 ir 2009 m. šalies viešosiose bibliotekose (VB) vyko centralizuotas tyrimas, kurio tikslas - nustatyti, kaip Lietuvos miestų, rajonų savivaldybių ir apskričių viešosiose bibliotekose dirbantys bibliotekininkai bei VB direktoriai vertina bibliotekininkų profesinio ugdymo (kvalifikacijos kėlimo) būklę (mokymą darbo vietoje, savarankišką mokymąsi, tęstinį profesinį mokymą ir kt.); kaip rajonų, miestų savivaldybių VB ir apskričių VB vadovams sekasi organizuoti darbuotojų mokymus, skirtus jų profesinės kvalifikacijos tobulinimui, su kokiomis problemomis jie susiduria, kaip siūlo tobulinti bibliotekininkų profesinį ugdymą, jo organizavimą. Knygoje pateikiami šio tyrimo rezultatai, daromos išvados, pateikiamos rekomendacijos.

ENNew requirements dictated by modern life (related to the application of new technologies in all spheres of life, rapid change in the needs of library visitors, etc.) exert a major influence on public libraries. Specialists who have graduated from higher schools are not adequately prepared to work in libraries: they mostly lack practical skills and some of them lack computer skills, knowledge of children’s and teenagers’ psychology, project writing and knowledge of project management. Therefore, librarians need continuous education and both in-house and external professional development. A centralised survey was conducted in the country’s public libraries (PL) in 2008 and 2009, aimed to establish how the librarians and PL directors from Lithuanian cities, district municipalities and counties evaluate the state of librarians’ professional development (in-house training, independent learning, continuous vocational training, etc.); how the directors of district and city municipal PL and county PL succeed in organising staff training for their professional development, what problems they encounter and how they suggest improving the librarians’ professional development and its organisation. The book presents the results of the survey, draws conclusions and provides recommendations.

ISBN:
9786094050435
Related Publications:
Bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo nuotoliniu būdu sistema: poreikio tyrimas / Vilma Darbutienė. ALTA'15. Pažangios mokymosi technologijos / edited by Vilma Ruta Musankoviene, Vakare Uzkuraityte. Kaunas: Technologija, 2015. P. 100-104.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37894
Updated:
2014-02-12 15:24:46
Metrics:
Views: 6
Export: