Tarptautinės reklamos pagrindiniai aspektai : organizavimo formos ir aplinkos veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinės reklamos pagrindiniai aspektai: organizavimo formos ir aplinkos veiksniai
Alternative Title:
International advertising main aspects: organization forms and environment factors
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2001, Nr. 17, p. 117-126
Keywords:
LT
Reklama; Tarptautinė reklama.
EN
Advertising; International advertising.
Summary / Abstract:

LTLietuvos įmonės dar tik prieš keletą metų ėmė savarankiškai kurti ir organizuoti reklamą vietinei rinkai, iki to laiko daugiausia stebėję vakarietiškos reklamos antplūdį. Straipsnio tyrimo tikslas – remiantis įvairių šalių mokslininkų tarptautinės reklamos teoriniais tyrinėjimais, išnagrinėti svarbiausius veiksnius ir priežastis, įtakojančius tarptautinę reklamą, jos organizavimo formas, ir per šią prizmę įvertinti tarptautinės reklamos pobūdį bei svarbą Lietuvoje. Apibendrinant galima teigti, kad planuojant tarptautinę reklamą būtina ypatingą dėmesį skirti tarptautinės aplinkos tyrimui. Ekonominė užsienio šalies situacija gali sąlygoti tai, kad kitais aspektais labai patraukli rinka neturės potencialo siūlomo produkto pirkimui. Demografinė vartotojų sudėtis gali įtakoti tai, kad vartotojai nesupras, nepastebės ar nesusidomės reklamos siūloma preke. Kultūra kartais gali būti ribojantis, o kartais reklamos sekmą paskatinantis veiksnys – vartotojai gali būti priešiškai nusistatę prekės atžvilgiu dėl jos nesuderinamumo su religiniais tabu. Politiniai ir įstatyminiai barjerai dažnai reglamentuoja arba pačios prekės vartojimą, arba jos reklamos turinį, formas, subjektus, pateikimo būdus ar laiką. Tarptautinės reklamos organizavimas susijęs su organizaciniais įmonės struktūros pokyčiais arba valdymo funkcijų perdavimu regioniniams centrams. Dažnai taikoma viena iš pagrindinių trijų tarptautinės reklamos organizavimo formų: centralizuota, decentralizuota, mišri.

ENLithuanian companies started to create and organize advertising on their own for local market only a few years ago. By that time they have mostly witnessed a flow of Western advertising. The article aims to analyse the key factors and causes that influence international advertising and its forms of organization in terms of theoretical researches of international advertising performed by scientists from different countries, and evaluate the character as well as importance of international advertising in Lithuania through this prism. In conclusion, it can be stated that while planning international advertising, particular attention should be given to the analysis of international environment. Economic situation of the foreign country may influence the fact that the market, very attractive in other aspects, will not have potential for buying the offered product. The demographic consumers' composition can lead to the situation when consumers will not understand, notice or get interested in the offered product. Sometimes culture can be a limiting factor and sometimes a factor inducing advertising success. Consumers can have negative attitude towards the promoted product due to its inconsistency with religious taboo. Political and legal barriers usually regulate either the usage of the very product, either content, forms, subjects, presentation ways or time of its advertising. The organization of international advertising is linked to organizational changes of company's structure or transfer of operational functions to regional centres. One of the three main organizational forms of international advertising is often applied. These are as follows: centralized, decentralized and mixed.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Eksporto ir investicijų plėtra Lietuvoje / Romualdas Ginevičius, Ona Gražina Rakauskienė, Romualdas Patalavičius, Manuela Tvaronavičienė, Kristina Kalašinskaitė, Vaida Lisauskaitė. Vilnius : Technika, 2005. 363 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37876
Updated:
2018-12-17 10:55:27
Metrics:
Views: 10    Downloads: 5
Export: