Žurnalistikos mokslas ir mokymas Lietuvoje : 1922-1943 metai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žurnalistikos mokslas ir mokymas Lietuvoje: 1922-1943 metai
Alternative Title:
Journalism and its teaching in Lithuania (1922-1943)
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2000, t. 23, p. 7-48, 200-201. Žurnalistikos paskaitos
Keywords:
LT
Juozas Keliuotis; Juozas Prunskis; Karolis Vairas-Račkauskas; Kaunas; Kazys Binkis; Lietuvos žurnalistikos istorija; Matas Šalčius; Sociologijos ir žurnalistikos katedra; Vytauto Didžiojo universitetas; Žurnalistika.
EN
History of Lithuanian journalism; Journalism; Juornalism; Juozas Keliuotis; Juozas Prunskis; Karolis Vairas-Račkauskas; Kaunas; Kazys Binkis; Matas Šalčius; The Department of Sociology and Journalism; The Vytautas Magnus University; Vytautas Magnus university.
Summary / Abstract:

LTStudijoje išsamiai ir argumentuotai abibūdintis žurnalistikos mokslo ir mokymo ištakos Lietuvoje ir jos raida, apžvelgtos žurnalistikos mokymo užuomazgas VDU nuo 1925 metų iki 1943-ųjų, taip pat pasakojama apie Sociologijos ir žurnalistikos katedros įkūrimo Vytauto Didžiojo universitete 1941 metais aplinkybes, jos veiklą, supažindinama su tuometinėmis studijų programomis, dėstytojais. Nemažai vietos skiriama katedros vedėjo, žinomo žurnalisto Juozo Keliuočio asmenybei. Valstybinėse saugyklose esantys ir privačiuose rinkiniuose išlikę tekstai, kiti archyviniai bei spausdinti šaltiniai leido gana detaliai atkurti Keliuočio vadovaujamos Sociologijos ir žurnalistikos katedros veiklą ir restauruoti Bendrosios žurnalistikos paskaitas, papildytas atsiradusiais dėl įvairių dėstymo būdų variantais. Orientacija į aukščiausias pasaulinės kultūros viršūnes, filosofijos autoritetais pagilinta psichologinė retrospekcija, vakarietiško mentaliteto pamokos su prancūzų katalikiškojo modernizmo akcentais, ryški auklėjamoji funkcija išskiria jas iš visų Lietuvoje buvusių ir esamų žurnalistikos kursų. Šios teoriškai pagrįstos ir metodologiškai parengtos paskaitos - reikšmingiausias XX a. pirmosios pusės lietuvių žurnalistikos mokslo palikimas, vertas įdėmiai studijuoti ir naudoti šiandienos pedagoginiams poreikiams.

ENThis study is an extensive and reasoned description of the origins and development of journalism and journalism studies in Lithuanian. The first journalism studies at Vytautas Magnus University since 1925 to 1943 are reviewed, and the establishment of the Department of Sociology and Journalism at Vytautas Magnus University at 1941, its activities, the then study programmes and lectures are presented. A great deal of attention is paid to the personality of the head of the department, a famous publicist Juozas Keliuotis. Texts in state archives and private collections, other archival and print sources enabled a rather detailed restoration of the activities of the Department of Sociology and Journalism chaired by Keliuotis and lectures of General Journalism. These lectures stand out from all courses on journalism once existing in Lithuania with their focus on cultural summits of the world, the psychological retrospection enhanced by philosophy authorities, lessons of western mentality with notes of the French Catholic modernism and its prominent educative function. These theoretically reasoned and methodologically produced lectures are the most significant heritage of the Lithuanian journalism of the first half of the 20th century, which deserves extensive analysis and can be used for current pedagogical needs.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37743
Updated:
2018-12-17 10:47:14
Metrics:
Views: 65    Downloads: 16
Export: