Kritiko genezė : "Aidų" paraštėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kritiko genezė: "Aidų" paraštėse
Alternative Title:
Genesis of a critic: in the margins of "Aidai"
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2000, t. 22, p. 139-144. Modernios literatūros kūrėjai : tekstų analizė
Keywords:
LT
"Aidai"; Aidai; Alfonsas Nyka-Niliūnas; Lietuvių literatūros kritika; Literatūra išeivijoje; Literatūros kritika; Polemika; Tekstai; Įvairovė.
EN
Aidai; Alfonsas Nyka-Niliūnas; Alfonsas Nyka-Niliūnas, "Aidai"; Literary criticism; Literature in exile; Lithuanian literary criticism; Polemics; Texts; Variety.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Alfonso Nykos- Niliūno veikla žurnale „Aidai“. Pažymima, kad Alfonsas Nyka-Niliūnas buvo vienas aktyviausių 1945 m. Miunchene pradėto leisti kultūros žurnalo „Aidai" bendradarbių. Ten jis skelbė savo eilėraščius, prancūzų poezijos vertimus ir itin gausiai publikavo straipsnius apie lietuvių literatūrą, recenzijas, polemizavo su rašytojais ir kritikais, rengė pasaulio literatūros ir kultūros apžvalgas. Aptariamias A. Nykos – Niliūno susirašinėjimas su Kaziu Bradūnu, teigiant, kad savo laiškuose A. Nyka- Niliūnas atsiskleidžia ne tik kaip skvarbus, niekam nepripažįstantis nuolaidų kritikas, bet ir kaip entuziastingas rėmėjas, palaikantis rimtą kultūros leidinį, patariantis, kaip tvarkyti žurnalą, kad jis būtų įdomesnis, polemiškesnis. Pažymima, kad itin aktyviai „Aiduose" A. Nyka- Niliūnas ėmė bendradarbiauti 1948 metais: paskelbė šešių knygų recenzijas, poleminį straipsnį literatūros vertinimo klausimais, tapo savo paties pasiūlyto skyrelio „Literatūros pastabos" (vėliau – „Literatūros paraštės“) autoriumi. Aptardama A. Nykos – Niliūno kaip literatūros kritiko veiklą, autorė teigia, kad jo recenzijos ir straipsniai liudijo ne tik lietuvių literatūros, bet ir pasaulinės literatūros išmanymą. Konstatuojama, kad A. Nykos- Niliūno recenzijos buvo preciziškai tikslios ir reiklios, o „Literatūros paraštės" tekstai, polemiškai gvildendami aktualias lietuvių kultūros problemas, pagyvino akademiškuosius „Aidus", kviesdami giliau ir visapusiškiau žvelgti į svarbiausius kultūros reiškinius bei įvykius.

ENFrom 1945 to 1949 Alfonsas Nyka-Niliūnas was one of the most active collaborators of the cultural journal Aidai published in Munich. His poems and translations of French poetry appeared in the journal, he also prepared reviews on world literature. From 1947 to 1948, under various pen-names, Nyka-Niliūnas published in Aidai critical reviews and articles on Lithuanian literature. In his letters to his friend, poet, and editor of Aidai Kazys Bradūnas, Nyka-Niliūnas presented proposals to make the journal more interesting, suggested ways to improve its illustrations, offered to pay close attention to the journal's content. In 1948, on Nyka-Niliūnas' suggestion, Aidai introduced a new polemical section entitled "Liteirratūros paraštė" ("Marginalia of Literature"). Nyka-Niliūnas himself contributed articles to this section, signing them by his pen-names or initials. All of Nyka-Niliūnas' texts published in Aidai spoke about urgent problems of Lithuanian literature, expressed controversial points of view, invited participation in discussions, and thus made the journal more interesting. As contributor to Aidai, Nyka-Niliūnas succeeded in taking a deeper and more thorough look at Lithuanian literature. This article is based on thirty letters written by Nyka-Niliūnas to Kazys Bradūnas. With the help of these letters, kept in Bradūnas's personal archives, it was possible to identify some of Nyka-Niliūnas' pen-names and initials. [text from author]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Alternatyvi literatūros istorija Alfonso Nykos-Niliūno "Dienoraščio fragmentuose 1938-1970" / Irmina Petrauskienė. Respectus philologicus. 2001, Nr. 4-5, p. 135-143.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37707
Updated:
2018-12-17 10:47:09
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: