Dėl pirmojo LDK pavietų pareigūnų sąrašo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl pirmojo LDK pavietų pareigūnų sąrašo
Alternative Title:
On the first register of the officials of the Grand Duchy of Lithuania
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2001, 2000, p. 55-72
Keywords:
LT
Antrasis Lietuvos Statutas; LDK; LDK; LDK; LDK; Pavietai; Pavietų pareigūnų sąrašas; Teisinės reformos.
EN
Administration; Grand Duchy of Lithuania in the latter half of the sixteenth century; Legal reforms; Povets; Register of the Officials; Second Lithuanian Statute; Register of officials of Grand Duchy of Lithuania of 1566-1567; Officials.
Summary / Abstract:

LTPublikuojamas istorijos šaltinis, laikytinas ankstyviausiu pilno naujojo modelio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybės elito sąrašu. Tai Lietuvos Metrikos Viešųjų reikalų knygoje Nr. 7/529 išlikęs nedatuotas „LDK pavietų ir pareigūnų juose sąrašas“ (Pareigūnų sąrašas, 1. 197v(213v) -203v(219v). Tai vienintelis dokumentas, kuriame daugiau ar mažiau surašyti visi naujųjų LDK vaivadijų ir pavietų pareigūnai. Jame gana tiksliai išvardijami ne tik žemės teismų pareigūnai, bet ir vaivados, kaštelionai, pakamariai, aprašomos vaivadijų vėliavos. Išsamiame įvade nurodoma, kad Pareigūnų sąrašas yra anksčiau sudaryto dokumento nuorašas, įrašytas į šią knygą 1568 ar 1569 m. Daromos išvados, kad pirmasis LDK Pareigūnų sąrašo variantas buvo sudarytas 1566 m. viduryje, maždaug tarp balandžio pradžios ir rugpjūčio vidurio. Jame buvo gerokai daugiau praleidimų. Kadangi šis Pareigūnų sąrašas nepilnas, galima teigti, kad jis buvo sudarytas kaip juodraštinis, darbinis dokumentas. Po to maždaug iki 1567 m. pavasario šis dokumentas nebuvo papildomas ar taisomas. Tai, kad LDK Pareigūnų sąrašo pagrindinė dalis sudaryta dar iki 1566 m. rugpjūčio, galima manyti, kad šis dokumentas buvo sudarytas po 1565-1566 m. Vilniaus seimo ir juo naudotasi per 1566 m. Brastos seimą. Kadangi 1568 ir vėlesnių metų LDK pareigūnų skyrimai nagrinėjamajame dokumente neatsispindi, galima teigti, kad įrašant į Lietuvos Metriką tarp 1568 ir 1569 m. dokumentų jis jau buvo pasenęs ir neatitiko faktinės padėties.

ENFollowing the adoption of the Second Lithuanian Statute and the administrative, legal and military reforms in the Grand Duchy of Lithuania in the latter half of the sixteenth century, the governing of all the regions of the state was unified and the formation of a new nobility of the povets (counties) began. The original Register of the Officials, made up according to the new territorial pattern of the povets, has not survived. The oldest and the most complete (however, far from being full) list is to be found in Book no. 7 (529) of Public Affairs of the Lithuanian Metrica. This Register is undated, and the dating of historians varies between 1565 and 1569. The analysis of the Register leads to the conclusion that it is a copy of an older document, which, in its turn, was compiled in several stages. It is considered that in the main features the Register was composed in the summer of 1556, while in the early 1567 it was supplemented, without, however, entering new names instead of the dead and those transferred to other duties. Afterwards the list was introduced into the aforementioned Book between the documents of 1568 and 1569. A translation of the Register of the Officials into Lithuanian is attached to the article. [text from author]

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37655
Updated:
2018-12-17 10:55:17
Metrics:
Views: 74    Downloads: 7
Export: