Skaitymo skatinimo ir vaikų knygos populiarinimo strategijos Lietuvos bibliotekose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skaitymo skatinimo ir vaikų knygos populiarinimo strategijos Lietuvos bibliotekose
Alternative Title:
Strategies for reading promotion and popularization of children books in Lithuanian libraries
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai . 2012, Nr. 1 (34), p. 122-130
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Biblioteka; Efektyvios strategijos; Knyga vaikams; Kultūrinė vaikų socializacija; Originalios strategijos; Skaitymo skatinimas; Strategijos; Vaikas skaitytojas; Vaikiškų knygų populiarinimas; Vaikų knyga; Vaikų knygos populiarinimas; Vaikų kultūrinė socializacija; Vaikų skaitymo strategijos; Veiksmingumas
EN
Child-reader; Children book; Children books; Children books popularization; Children reading; Cultural socialization of children; Efficient; Efficient strategies; Library; Marketing strategies for children reading; Original strategies; Popularization of children book; Reading promotion; Reading stimulation; Strategies
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo objektas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo Vaikų literatūros centro, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio Vaikų literatūros skyriaus, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ukrinų kaimo filialo ir Šiaulių Juventos progimnazijos bibliotekų naudojamos strategijos, siekiant gerinti vaikų skaitymo kultūros tendencijas Lietuvoje. Darbo tikslas – įvardyti ir aptarti populiariausias Lietuvos bibliotekose vaikų knygų sklaidos formas, išskiriant efektyviausias ir originaliausias vaikų knygų reklamos strategijas aptariamose bibliotekose. Taikyti pusiau standartizuoto ekspertų interviu ir deskriptyvinis metodas, pasitelkiant interpretacinę ir komparatyvistinę žiūrą į analizuojamą objektą. Bibliotekoms, siekiančioms veiklos efektyvumo, tenka taikyti ne vieną laiko patikrintą ar dar nebandytą ryšių su visuomene strategiją. Daugiausia tai – pasikartojančios ir įprastinėmis tampančios vaikų knygos populiarinimo strategijos: teminės parodos, viktorinos, garsiniai tekstų skaitymai netradicinėse vietose, Metų knygų rinkimai, Šiaurės šalių savaitė, Vaikų knygos diena, tėvų supažindinimas su vaikų knygos naujovėmis, skaitymo nauda ir kt. Daugelis strategijų, ypač efektyviausios ir originaliausios, yra nulemtos išorės veiksnių (finansinės, geografinės padėties, tikslinės auditorijos dydžio, darbuotojų skaičiaus, dirbamo laiko). Efektyviausios (specializuoti automobiliai, knygų pristatymai, viktorinos ir kt.) bei originaliausios (tekstų skaitymai gamtoje, literatūrinės popietės su tėvais, lėlių teatrai ir t. t.) strategijos lemia bibliotekų savitumus ir padeda sukviesti daugiausia tikslinės auditorijos [Iš leidinio]

ENThe object of the article is the strategies for improving tendencies of children reading culture in Lithuania implemented by Children Literature Center of Martynas Mažvydas National Library of Lithuania, Children Literature Department of Povilas Višinskis Šiauliai County Public Library, Ukrinai Village Branch of Mažeikiai District Municipality Public Library and Library of Šiauliai Juvcnta Progymnasium. The aim of the article is to state and discuss the most popular forms for children reading promotion in Lithuanian libraries by highlighting the most efficient and original marketing strategies for children books in the surveyed libraries. The practical part has been produced by using semistructured interview of experts and descriptive method with the help of interpretation and comparative approach to the object being analyzed. The libraries that seek operational efficiency have to apply quite a number of time-tested or untried strategies of public relations in their activities.Usually they are repetitive and common strategies for children books popularization: thematic exhibitions, quizzes, text readings aloud in unusual places, Book of the Year awards, Nordic Countries Week, Children Book Day, introduction of parents to novelties in children books, benefit of reading, etc. Most of the strategies, especially the most effective and original ones, are determined by external factors (financial, geographical location, size of target audience, number of employees, working time). The most efficient (specialized vehicles, book presentations, quizzes, etc.) and the most original (text readings in nature, literary afternoons with parents, puppet-plays, etc.) strategies determine the originality of libraries and help to attract a larger target audience [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37594
Updated:
2018-12-17 13:16:16
Metrics:
Views: 29    Downloads: 8
Export: