Krikščioniškų konfesijų įtaka Baltijos tautų kanklių ir kankliavimo raidai XIX a.-XX a. I pusėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krikščioniškų konfesijų įtaka Baltijos tautų kanklių ir kankliavimo raidai XIX a.-XX a. I pusėje
Alternative Title:
Role of the confesses of the Christianity in the development of the kanklės of the Baltic sea nations and playing on them in the 19th-20 th. cc
In the Journal:
Soter . 2000, 3 (31), p. 27-40
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Kanklės; Katalikybė; Krikščionybė; Protestantizmas; Stačiatikybė
EN
Catholicism; Christianity; Kanklės; Orthodoxy; Protestantism
Summary / Abstract:

LTKrikščioniškų konfesijų įtaka XIX a. – XX a. I pusės kanklių ir kankliavimo raidai – specialiai negvildenta. Baltijos tautų kanklių tyrinėtojai pastebėję šio laikotarpio kanklių ir kankliavimo raidą bei kanklių pavidalų, skambinimo būdų ir repertuaro kaitą, šiuos procesus daugiausiai susiejo su bendratautinės europietiškosios kultūros ir muzikos poveikiu, tačiau neatkreipė dėmesio į skirtingų krikščioniškų konfesijų įtakas. Straipsnyje, remiantis daugiau kaip 600 Baltijos tautų kanklių muziejų eksponatų (iš jų tradicinių kanklių 506: suomių ir karelų – 107, ingrų – 13, vepsų – 3, rusų – 20, estų – 35, latvių – 146, lietuvių – 82; apie 100 visų tautų modifikuotų instrumentų) analize bei Baltijos kraštų kanklių tyrinėtojų darbuose pateikta medžiaga, bandoma įrodyti, kad be bendratautinės įtakos nemažos reikšmės turėjo ir skirtingos krikščioniškos šių tautų konfesijos: katalikybė Lietuvoje ir rytų Latvijoje, stačiatikybė Karelijoje, pietryčių Estijoje, šiaurės vakarų Rusijoje ir rytų Latvijoje, protestantizmas Mažojoje Lietuvoje, vakarų Latvijoje, vakarų, šiaurės ir pietų Estijoje, Suomijoje. Nustatyta, jog mažiausiai įtakos turėjusi stačiatikybė – tuose kraštuose ir XIX a. – XX a. I pus. daugiausiai tebenaudotos tradicinės kanklės. Katalikiškuose kraštuose kanklių ir kankliavimo raidai įtaką padarė ne vien tik šios konfesijos tradicijos, bet ir bendratautinė europietiška kultūra. Protestantų kraštuose europietiškoji įtaka persipynė su šios konfesijos palankiu požiūriu į etninius muzikos instrumentus, todėl kanklių ir kankliavimo raida ten pastebimiausia.

ENThe influence of the Christian Confessions to the evolution of native stringed instrument and styles of playing on it in the 19th century and the first half of the 20th century has not been analysed on purpose. The explorers of the Baltic nations, who have noticed the evolution of native stringed instrument and styles of playing on it, and alternation of forms, techniques and repertoire of this instrument, related these processes mostly with the effects of nation-wide European culture and music, however, overlooked the different influences of Christian Confessions. The article, based on analysis of more than 600 exhibits of native stringed instrument museums in the Baltic Nations (from them 506 traditional ones, 107 Finnish and Karelian, 13 Ingres, 3 Vepsian, 20 Russian, 35 Estonian, 146 Latvian, 82 Lithuanian and about 100 of the modified instruments of all nations) and material of studies published by the explorers of native stringed instruments of the Baltic nations, attempts to prove that there was significant impact of the nation-wide influence as well as of the different Christian Confessions of these nations: Catholicism in Lithuania and Eastern Latvia, Orthodoxy in Karelia, South-eastern Estonia, North-western Russia and Eastern Latvia, and Protestantism in Lithuania Minor, Western Latvia and Western, Northern and Southern Estonia and Finland. It was found that the least impact had Orthodoxy - even in the 19th and the first half of the 20th centuries there were played on mostly traditional stringed instruments in those regions. In Catholic regions the evolution of native stringed instruments and playing on them was influenced not only by the traditions of the last-mentioned confession, but also the nation-wide European culture. In Protestant lands the European influence intertwined with the favourable attitude of this confession to ethnic musical instruments, therefore the evolution of native stringed instruments and playing on them is firstly the mos

ISSN:
1392-7450, 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37520
Updated:
2018-12-17 10:46:54
Metrics:
Views: 20    Downloads: 10
Export: