Interrogatives in Russian and Lithuanian child-directed speech : do we communicate with our children in the same way?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Interrogatives in Russian and Lithuanian child-directed speech: do we communicate with our children in the same way?
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2012, vol. 43, no. 2, p. 197-218
Keywords:
LT
Kalbos įsisavinimas; Pokalbio analizė; Pokalbio strategija; Psicholingvistika; Rusų kalba; Vaiko tiesioginė kalba; Vaikui adresuota kalba.
EN
Analysis of conversation; CDS; Child directed speech; Conversational strategy; Language acquisition; Lithuanian; Psycholinguistics; Russian.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami klausiamieji sakiniai, kurie yra dažniausia ir tipiškiausia bendravimo su mažais vaikais strategija. Siekiama palyginti klausiamųjų sakinių įvairovę ir pasiskirstymą į vaikus nukreiptoje kalboje rusų ir lietuvių kalbose. Tyrimas parodė, kad dauguma rusų (87.1-88.2 proc.) ir lietuvių kalbos (86.1-90.5 proc.) klausiamųjų sakinių susiję su prieš tai ėjusiu vaiko sakiniu. Nustatyti šie į vaikus nukreiptos kalbos panašumai rusų ir lietuvių kalbose: gana didelis klausimų skaičius; pozicinių tipų (iniciacijų ir reakcijų) distribucija; klausimo forma ir struktūra. Taip pat nustatyti ir keli skirtumai: augančio vaiko lietuvių kalbos medžiagos duomenys atskleidė klausimų papildomos informacijos tikslu augimą (5.8 proc. – 11.5 proc. – 39.1 proc.) ir klausimų vaiko kalbos pataisymo tikslu mažėjimą (94.2 proc. – 88.5 proc. – 60.9 proc.). Tuo tarpu abiejų klausimų tipų kiekis rusų kalboje gana stabilus. Šį reiškinį galima paaiškinti kalbine kompetencija – lietuvių mergaitės bendravimo įgūdžiai aukštesni nei rusų berniuko. Todėl pokalbiai su mergaite linkę įgauti įprasto suagusiųjų pokalbio ypatybes. Antrasis skirtumas susijęs su perklausimų kiekiu – jie ženkliai gausesni rusų kalboje (34.5 proc.), nei lietuvių (13.1 proc.). Be to, tiriamuoju laikotarpiu perklausimų rusų kalboje pastebimai padaugėjo (3.8 proc. – 12.1 proc. – 18.9 proc.), o lietuvių – sumažėjo (7.5 proc. – 4.9 proc. – 2.7 proc.). Nepaisant minėtų skirtumų, darytina išvada, į vaikus nukreiptoje kalboje klausiamieji sakiniai turi analogiškas funkcijas abiejose kalbose.

ENThe paper analyses interrogative sentences which are the most common and typical strategy of communicating with small children. The paper aims to compare the diversity of interrogative sentences and distribution in child-oriented communication in Russian and Lithuanian. The study showed that the majority of Russian (87.1–88.2%) and Lithuanian (86.1–90.5%) interrogative sentences are related to the previous sentence communicated by the child. The following similarities of child-oriented communication in Russian and Lithuanian have been established: a rather big number of questions; distribution of positional types (initiations and reactions); the form and structure of a question. Several differences have also been identified: the data of Lithuanian material of a growing child revealed an increase in questions for the purpose of additional information (5.8% – 11.5% – 39.1%) and a decrease in questions for the purpose of correcting the child’s speech (94.2% – 88.5% – 60.9%). Meanwhile, the number of questions of both types in Russian is rather stable. This phenomenon might be explained by linguistic competence – the communication skills of a Lithuanian girl are higher than those of a Russian boy. Thus, the conversation with a girl is likely to acquire the features of a typical adult conversation. The second difference is related to the number of clarifying questions; it is much bigger in Russian (34.5%) than in Lithuanian (13.1%). Moreover, during the given period the number of clarifying questions considerably increased in Russian (3.8% – 12.1% – 18.9%) and decreased in Lithuanian (7.5% – 4.9% – 2.7%). Despite these differences, a conclusion might be drawn that interrogative sentences in child-oriented communication fulfil analogical functions in both languages.

DOI:
10.1080/01629778.2012.674796
ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37502
Updated:
2020-07-21 19:06:11
Metrics:
Views: 3
Export: