Retail business development : internationalization in Croatia, Lithuania and Poland

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Retail business development: internationalization in Croatia, Lithuania and Poland
Keywords:
LT
Kroatija (Croatia); Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades.
Summary / Abstract:

LTVis daugiau mažmeninės prekybos kompanijų patiria pagreitėjusią internacionalizaciją. Daug pasaulinių mažmenininkų siekia įeiti į naujas rinkas. Naujos rinkos sąlygos, susidariusios perėjus iš centralizuotai planuojamos ekonomikos į rinkos ekonomiką Rytų ir Centrinės Europos šalyse privertė didelius mažmenininkus iš išsivysčiusių ekonomikų persvarstyti savo tarptautines strategijas. Straipsnio tikslas yra ištirti pagrindines verslo internacionalizacijos mažmeninės prekybos srityje vystymosi tendencijas Kroatijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje. Dideli Europos mažmeninės prekybos atstovai laiko Kroatiją, Lietuvą ir Lenkiją patraukliomis rinkomis ir eina į jas nuo 1990-ųjų. Šiuo metu Lenkijos rinkoje yra 38 dideli mažmeninės prekybos tinklai, Kroatijoje 19, o Lietuvoje 14. Mažmenininkai, kurie įėjo į visas tris rinkas, dirba prabangos prekių ir avalynės/aprangos mažmeninėje prekyboje ir jų mažmeninės prekybos internacionalizavimo laipsnis yra labai didelis, t.y. jie veikia 20-tyje ar daugiau šalių. Kita vertus, Kroatijos ar Lietuvos atveju daugėja vietinių žaidėjų. Pagrindinis Lenkijos išskirtinumas – didelė proporcija prancūzų kilmės mažmenininkų. Mažmeninės prekybos internacionalizacija greitėja visose trijose rinkose ir mažmeninės prekybos internacionalizacijos procesas bendru atveju atneša naujus iššūkius vietinėms ekonomikoms. Mažmeninės prekybos internacionalizacijos pasekmės gali būti: padidėjusi rinkos koncentracija ir konkurencija, didesnė tarptautinių mažmenininkų svarba kuriant sektoriaus generuojamą vertę, mažmeninės prekybos struktūros poliarizacija ir pan.Reikšminiai žodžiai: Internacionalizacijos lygis; Internacionalizacijos lygis, Kroatija; Kroatija; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Mažmena; Mažmeninio verslo internacionalizacija; Mažmeninė prekyba; Mažmeninės prekybos internacionalizacija; Croatia; Level of internacionalization; Level of internationalization; Lithuania; Retail; Retail internacionalization; Retail internationalization.

ENAn increasing number of retail companies are experiencing accelerated internationalization. Many global retailers are seeking to enter and explore new foreign markets. New market conditions after the transformation from the centrally planned to market economy in the countries of Eastern and Central Europe led large retailers from the developed economies to reconsider their international strategies and to include these potential markets into their business strategy. The post-communist economies are of interest for global retailers, despite the challenges they may face on these attractive markets. This paper aims at exploring main development trends of business internationalization in the area of retail in Croatia, Lithuania and Poland. Based on the critical literature review and using a comparative analysis the international-ization of retail in the selected countries is analysed. The initial results suggest that the internationalization process in retail is accelerating at all three markets. This tendency causes new challenges to domestic economies and is regarded a good subject for future research. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37456
Updated:
2020-08-22 11:08:40
Metrics:
Views: 22
Export: