Innovative and traditional companies : the main definitions and comparisons

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Innovative and traditional companies: the main definitions and comparisons
Keywords:
LT
Finansiniai rezultatai; Inovacijos; Inovacijų vadyba; Inovacinės įmonės; Inovatyvios kmpanijos; Inovatyvus valdymas.
EN
Financial performance; Innovation management; Innovations; Innovative companies.
Summary / Abstract:

LTSudėtingoje verslo aplinkoje kompanijoms siekiant naujų sėkmingų veiklos formų, inovacijos tampa svarbiu sėkmės veiksniu vystant verslą. Straipsnio tikslas yra įvertinti, kaip esamos Europos Sąjungos ekonominės sąlygos paveikė inovatyvias Lietuvos kompanijas ir palyginti pasirinktų inovatyvių kompanijų finansinius rezultatus su tradicinėmis kompanijomis iš geriausių Lietuvos 300 kompanijų. Atlikus teorinę analizę straipsnyje nustatyta, kokiomis charakteristikomis skiriasi inovatyvi ir tradicinė kompanija. Tyrimo rezultatai parodė, kad 9 proc. iš 300 didžiausių Lietuvos kompanijų yra inovatyvios. Pelningumo koeficientai yra žymiai aukštesni inovatyvių kompanijų grupėje, negu tradicinių. Inovatyvios kompanijos turi žymiai didesnę inovatyvią bendrą pelno maržą, bet skirtumas nuo tradicinių kompanijų tampa mažesnis, kai analizuojamos veiklos ir gryno pelno maržos. Skirtumus galima paaiškinti inovatyvių kompanijų pelno-nuostolio ataskaitos struktūra, kur paprastai parduotų prekių kaštai yra mažesni. Tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvos inovatyvios kompanijos turi žemesnį įsiskolinimo lygį palyginus su tradicinėmis. Be to, inovatyvių kompanijų finansiniuose rezultatuose nebuvo finansinių rezultatų kintamumo žymių sisteminių skirtumų, o tai leidžia teigti, kad remiantis 300 geriausių Lietuvos kompanijų pavyzdžiu, inovacijos skatina pelningesnę veiklą nepadidinant rizikos. Tyrimo rezultatai patvirtina, kad inovatyvi veikla neša naudą kompanijai ir visai ekonomikai modernizuodama gamybos ir paslaugų struktūras.

ENIn the complex business environment companies seek for new forms of successful operations, where innovations become very important success factor for business development. However, innovative activities might affect financial performance of a company in two ways: by increasing expenditure for required investments and by increasing income due to inflows generated by new innovative products. Referring to this context, the article examines financial performance of companies that are classified as innovative in comparison to traditional companies. The research is based on the determined characteristics of innovative companies, such as performance of research and development activities, technology commercialization, organizational flexibility, focus on market needs, specialization, integration of existing knowledge and experiences, ability to reshape industry standarts, integration of different innovation aspects, investment into production and commercial processes, investment in employees’ training and development, concentration on knowledge sharing, innovative information transfer, emphasis on environ-mental and social problems, which enabled to select innovative enterprises from the top 300 companies in Lithuania.Various financial ratios (such as return on equity, return on assets, gross, operating and net profit margins and net debt) were analyzed for the two groups of companies and compared to determine whether innovations lead to better financial performance of a company, especially during economical downturn cycle. It was determined that profitability ratios selected for the research are significantly higher in the group of innovative companies as compared to the sample of traditional enterprises. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37455
Updated:
2020-11-06 16:04:25
Metrics:
Views: 5
Export: