The knowledge-based economy in Lithuania: analysis of tendencies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The knowledge-based economy in Lithuania: analysis of tendencies
In the Journal:
Journal of business economics and management. 2005, Vol. 6, no. 4, p. 231-239
Keywords:
LT
Lietuvos ekonomika; Žiniomis grindžiama ekonomika; Žiniomis paremta ekonomika; Žinių ekonomikos infrastruktūra.
EN
Infrastructure of knowledge economy; Knowledge based economy; Lithuanian economy.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas yra išanalizuoti žiniomis grįstos ekonomikos tendencijas Lietuvoje nagrinėjant pagrindines žinių ekonomikos dimensijas: ekonominės veiklos struktūrą ir žinių ekonomikos infrastruktūrą. Žiniomis grįsta ekonomika yra dominuojanti poindustrinio ekonominio vystymosi paradigma. Šios paradigmos sukūrimas dvidešimto amžiaus devintajame dešimtmetyje sukūrė sąlygas išryškinti žinių kūrimo ir skleidimo kaip pirminio ekonominio vystymosi ir augimo, pajamų paskirstymo, žiniomis grįstų tinklų tarp kompanijų ir sąsajos tarp vyriausybės vystymo, verslo ir piliečių pažangiose ekonomikose variklio svarbą. Straipsnyje atskleista, kad Lietuva gan smarkiai atsilieka nuo ES šalių pagal žinių ekonomikos vystymą. Žemos kvalifikacijos pramonės šakų dominavimas Lietuvoje gali būti pagrindinė kliūtis siekiant konkurencinio pranašumo. Be to, investicijos į mokslinius tyrimus ir informacines technologijas pilnai nepatenkina greitai augančios žinių ekonomikos poreikių. Atsižvelgiant į tai, Lietuva turėtų daugiau investuoti į „konkurencingos asmenybės“, tinkamos žinių visuomenei, vystymą. Tačiau tiek darbdaviai, tiek darbuotojai mažai kreipia dėmesio į naujų žinių įgijimą. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl Lietuva atsilieka diegiant informacines technologijas, gaminant produkciją ir teikiant paslaugas. Taigi šalis dar turi išspręsti problemas, būdingas naujiems globalios ekonomikos dalyviams. Neatsitiktinai žiniomis grįsta ekonomika tampa vienu iš Lietuvos prioritetų.

ENThe purpose of this paper is to analyse the tendencies of knowledge-based economy in Lithuania by looking at a knowledge economy's major dimensions - the structure of economic activity and the infrastructure of knowledge economy. The knowledge-based economy is the dominant post-industrial economic development paradigm. The emergence of this paradigm in the 1980s created preconditions to emphasize the role of knowledge creation and distribution as the primary driver in the process of economic development and growth, the distribution of income, development of knowledge-based networks among firms and the interface between government, business and citizens in the advanced economies. [text from author]

DOI:
10.1080/16111699.2005.9636113
ISSN:
1611-1699; 2029-4433
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36258
Updated:
2021-04-14 13:02:31
Metrics:
Views: 2
Export: