The Effect of violence on Lithuanian economy : factors, consequences, preventon

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Effect of violence on Lithuanian economy: factors, consequences, preventon
Alternative Title:
Smurto poveikis Lietuvos ekonomikai: veiksniai, pasekmės, revencija
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2006, Nr. 3-4, p. 40-53
Keywords:
LT
Prevencinės priemonės; Smurtas prieš moteris; Smurto formavimosi sistema; Smurto kaštų įvertinimas; Smurto poveikis; Smurto prevencija.
EN
Effect of violence; Estimating costs of violence; Lithuania; Prevention of violence; Preventive measures; Violence against women; Violence in the formation of the system.
Summary / Abstract:

LTMokslinių tyrimų duomenys rodo, kad Lietuvoje, rekordiškai augant nusikalstamumui, smurtas prieš moteris ir vaikus sudaro didžiausią lyginamąjį svorį. Atsižvelgiant į tai, Lietuvoje ypač aktuali tampa smurto prieš moteris ir vaikus matavimo problema. Smurtas prieš moteris ir vaikus sukelia neigiamas ekonomines pasekmes – jis stipriai veikia moterų ir vaikų sveikatą, ir tai savo ruožtu lemia valstybės išlaidų didėjimą smurto aukų medicininei priežiūrai, reabilitacijai, taip pat policijai, teismams, įkalinimo įstaigoms išlaikyti, didina darbo našumo nuostolius, prarandama žmogiškųjų išteklių kokybė. Visa tai labai brangiai kainuoja valstybei, blogai veikia gyventojų gyvenimo lygį ir visos šalies ekonomikos augimą. Smurto kainai valstybėje suvokti autorės siūlo tokią smurto formavimosi sistemą, kuri būtų tolesnio smurto kaštų vertinimo metodologinis pagrindas. Siūloma smurto formavimosi sistema apima tris lygmenis: pirmasis lygmuo – smurto atsiradimą skatinantys veiksniai ir priežastys; antrasis lygmuo atspindi besiformuojančias smurto rūšis ir formas tam tikrose socialinio ir ekonominio gyvenimo srityse; trečiasis lygmuo – smurto pasekmės šeimai, visuomenei, valstybei. Siekiant didinti nusikalstamos veiklos kontrolę ir sumažinti ne tik psichologines, bet ir ekonomines smurto pasekmes, siūlomos trys pagrindinės veiksmų kryptys: teisinės bazės tobulinimas, kompetentingų specialistų rengimas kovai su nusikalstamumu, ankstyvosios prevencijos skatinimas.

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37398
Updated:
2017-12-20 12:29:00
Metrics:
Views: 2
Export: