Karaliaučiaus universiteto reikšmė Mažosios Lietuvos muzikinės kultūros formavimuisi

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karaliaučiaus universiteto reikšmė Mažosios Lietuvos muzikinės kultūros formavimuisi
Alternative Title:
Fundamentals of musical culture of Lithuania minor and the University of Königsberg
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 21, p. 20-32
Keywords:
LT
Dainos; Dainų rinkiniai; Giesmynai; Giesmės; Giesmės, giesmynai; H. Albertas; Instrumentiniai ir vokaliniai ansambliai; Kapela; Kapelmeisteris; Karaliaučiaus universitetas; Kompozitorius; L. G. Rėza; L.G. Rėza; M. Mažvydas; S. Dachas.
EN
Choir; Choirmaster; Collections; Composer; H. Albert; H. Albertas; Hymn books; Hymns; Instrumental orchestras; L. G. Rėza; L.G. Rėza; M. Mažvydas; S. Dach; S. Dachas; Song; Song collections; Songs; The University of Koenigsberg; The University of Konigsberg; Vocal groups.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas Karaliaučiaus universiteto poveikis Mažosios Lietuvos muzikinei kultūrai. Aptariama muzikos dalyko būklė, ją dėsčiusių profesorių kompetencija; tiriama kunigaikščio rūmų koncertinė veikla, sąsajos su universitetu. Akcentuojama universiteto reikšmė, rengiant pirmuosius Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų kunigus, kantorius ir muzikos mokytojus; pabrėžiamas universiteto vaidmuo, ugdant lietuviškų giesmių kūrėjus, giesmynų, lietuvių liaudies dainų rinkinių sudarytojus ir redaktorius. Straipsnyje atskleidžiama, kad Karaliaučiaus universitetas nuo XVI a. vidurio iki XX a. pradžios buvo Mažosios Lietuvos politinio, ekonominio, kultūrinio, meninio ir muzikinio gyvenimo centras. Įvairių universiteto fakultetų studentai įgydavo gerą muzikinį pasirengimą. Universitete dėstė geriausi vokiečių bei kitų Europos šalių muzikai. Universiteto muzikos profesoriai darė įtaką viso Karaliaučiaus muzikinei kultūrai, steigdami menininkų, muzikų draugijas. Karaliaučiaus muzikinę atmosferą turtino ir formavo kunigaikščio rūmų muzikinis gyvenimas. Ryškų pėdsaką Mažosios Lietuvos muzikinėje kultūroje paliko Karaliaučiaus universiteto profesoriai S. Dachas ir H. Albertas. Karaliaučiaus universitetas darė didžiulę įtaką, puoselėjant Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros protestantiškąsias tradicijas, saugant lietuviškąjį mentalitetą. Karaliaučiaus universitetas išugdė Mažosios Lietuvos lietuvių evangeliškų liuteroniškų giesmių kūrėjus, vertėjus, giesmynų sudarytojus. XIX a. Karaliaučiaus universiteto poveikyje susidomėta lietuvių liaudies daina.

ENIn the article, the influence of the University of Königsberg on the musical culture of Lithuania Minor is analyzed. The subject of music as well as the competence of the teaching professors is discussed. The article aims to give a consistent survey of the concert activities of the Duke's Palace, its connections with the University. The author emphasizes the importance of the University in training first Evangelical Lutheran priests, cantors, teachers of music etc, and also the role of the University in training writers of Lithuanian hymns, compilers and editors of the collections of Lithuanian folk songs. [text from author]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje : XVI a. trečias dešimtmetis - XVII a. pirmas dešimtmetis / Ingė Lukšaitė. Vilnius : Baltos lankos, 1999. 647 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37359
Updated:
2018-12-17 11:26:56
Metrics:
Views: 9    Downloads: 5
Export: