Iš Jurgio Fledžinsko laiškų

Direct Link:
Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš Jurgio Fledžinsko laiškų
In the Journal:
Krantai. 2005, Nr. 2, p. 48-57
Keywords:
LT
Epistoliarinė literatūra / Epistolary literature; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTJurgis FLEDŽINSKAS (1924-1988) - vienas iškiliausių Lietuvos muzikų, pedagogų. 1949 metais baigęs LTSR konservatorijos alto klasę pas profesorių Josifą Targonski, jis vėliau pats dėstė ir įtvirtino bei išplėtojo alto mokyklą Lietuvoje, tarp jo mokinių - Petras Radzevičius, Donatas Katkus ir kiti, nuo 1946 metų jis jau griežė Lietuvos kvartete, buvo aktyvus ir nepamainomas jo narys. Tai, kad 1959 metais Budapešto, o 1964 metais Lježo tarptautiniuose konkursuose Lietuvos kvartetas laimėjo antiąją vietą, buvo ir Fledžinsko didžiulis nuopelnas. Kvartetas garsino Lietuvos vardą po visą Sovietų Sąjungą, labai daug koncertavo Lietuvoje, taip pat užsienyje — Lenkijoje, Bulgarijoje, Suomijoje, abiejose Vokietijose. 1959-1972 metais profesorius Fledzinskas buvo Konservatorijos simfoninio orkestro dirigentas. Jo indėlis į Lietuvos muzikinį kultūrą sunkiai nusakomas - talentingas pedagogas ir muzikas, ilgametis Kamerinio ansamblio katedros vedėjas, jis turėjo didžiulės įtakos daugelio Lietuvos muzikų profesiniam ir asmenybiniam formavimuisi. 1981 metais Fledžinsho karjera nutruko dėl patirtos avarijos ir ją lydėjusio neįgalumo. Keletą metų bandęs adaptuotis, nenuleisti rankų, 1987 metais Jurgis Fledzinskas pasitraukė iš gyvenimo. Skaitytojams pateikiame dalį Fledžinsko laiškų, rašytų Stasiui Vainiūnui, su kurio šeima Fledžinskai artimai bendravo, taip pat artimiesiems - Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenantiems broliui Vytautui bei seseriai Sofijai. Šie laiškai atspindi ne tik Fledžinsko muziko, bet ir Fledžinsko keliautojo, žingeidaus ir aktyvaus žmogaus interesų ratą, jo pomėgius, pastebėjimus ir ypač - ištikimybę ir dėmesį jį supusiems žmonėms. Laiškai seseriai rašyti jau sunkiai sergant, todėl rodo susiaurėjusią Fledžinsko gyvenimo ir interesų amplitudę, tačiau ir juose jaučiam nenumaldomą valią gyventi, veikti, pergalėti savo negalią.Reikšminiai žodžiai: Jurgis Fledžinskas; Laiškai; Lietuvos muzikos istorija; Jurgis Fledžinskas; Letters; Lithuanian music history.

ENJurgis FLEDŽINSKAS (1924-1988) is one of the most outstanding Lithuanian musicians and teachers. In 1949 he graduated from the LSSR Conservatoire, a class in alto, under Professor Josifas Targonskis. After the graduation he worked as a teacher, and both consolidated and expanded the alto school in Lithuania. From 1946 Fledžinskas plaved in the Lithuanian Quartet, which made the name of Lithuania famous throughout the Soviet Union, gave a lot of concerts in Lithuania as well as abroad - in Poland, Bulgaria, Finland, the two Germanys, etc. In the International Competitions in Budapest in 1959 and in Liege in 1964, this Quartet took second place. Jurgis FledžSmskat, encouraged his disciples to establish the Vilnius Quartet. The theatre critic Audronė GIRDZIJAUSKAITE'S publication contains Jurgis Fledzinskas' letters to the composer Stasys Vainiūnas, whose family he kept in touch with, and to his siblings living in the United States of America - his brother Vytautas and his sister Sofija. Not only do these letters reflect a range of interests of Fledžinskas as a musician but also of Fledžinskas as a traveller, as an inquisitive and active person, his hobbies, observations, and particularly his loyalty to and consideration for the people surrounding him.

ISSN:
0235-6384
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/373
Updated:
2022-01-11 14:52:06
Metrics:
Views: 44    Downloads: 5
Export: