The Lithuanian economy on the threshold of the new millennium

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Lithuanian economy on the threshold of the new millennium
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2000, vol. 31, no. 2, p. 127-135
Keywords:
LT
Alyginimai; Centralizuotas planavimas; Ekonomika; Ekonominės reformos; Kainos; Konkurencija; Lietuvos ekonomika; Naujas tūkstantmetis; Nepriklausomybės paskelbimas; Pereinamoji ekonomika; Plėtra; Sistema.
EN
Central planning; Competition; Declaration of independence; Economy; Economy reforms; Economy transition; Lithuania economy; Lithuania, Economy, Development, New millennium; Prices; System; Wages.
Summary / Abstract:

LTPo beveik dešimtmečio bandymų ir klaidų, pavėluotai įgyvendintų būtinų rinkos reformų, Lietuva dabar pasiruošusi siekti realaus ekonominio augimo. Sovietinio periodo palikimui nykstant ir naujai vakarietiškai išmokslintai kartai užimant vietą, atėjo laikas priimti kritinius ekonominius sprendimus. Dauguma privatizuoto pramoninio sektoriaus įmonių išvystė aptarnavimo tipo mentalitetą ir greitai tampa konkurencingomis pasaulinėje rinkoje. Buvo pasiekta žema infliacija ir stabilizuota valiuta. Tačiau reikia imtis ilgalaikės politikos formulavimo. Reikia nustoti subsidijuoti ekonominius nevykėlius ir nedelsiant užbaigti valstybinio turto privatizavimą. Turi būti užbaigtos bankų sektoriaus reformos ir modernizavimas. Reikia paskatinti užsienio bankus ateiti į ekonomiką ir įvedant daugiau konkurencijos kredito sistemoje sumažinti palūkanas investiciniam kapitalui. Subsidijos, kvotos ir tarifai skatina vietinius gamintojus ir prekybą. Reikalinga mokesčių reforma ir mokesčių sistemos racionalizavimas, jei norima paskatinti naujas investicijas ir geriau užtikrinti verslo bendruomenės vilčių išsipildymą. Mokesčių našta turėtų būti sumažinta ir verslas turėtų būti skatinamas valstybės. Politikos formuotojai turėtų suprasti, kad tinkamas ekonominis planavimas duoda daug naudos. Reikia skatinti naujų technologijų naudojimą ir naujus pramoninius tyrimus. Lietuvai trūksta gamtinių išteklių, bet ji turi gerai išsilavinusius žmones. Šį išteklių reikia vystyti visais įmanomais būdais.

ENAfter almost a decade of efforts and mistakes and tardy implementations of necessary market reforms, Lithuania is now ready to seek actual economic growth. With the Soviet heritage diminishing and a new western-educated generation emerging, the time has come to make critical economic decisions. The majority of companies of the privatised business sector have developed the service-type mentality and are rapidly gaining competitiveness on the global market. The low rate of inflation was achieved, and the currency was stabilised. However, there is a striving need for a long-term policy formation. Subsidies to economic losers must be withdrawn, and the privatisation of the state property must be accomplished immediately. The reforms and modernisation of the banking sector must be accomplished. It is necessary to encourage foreign banks to enter the economy and, by introducing further competition within the credit system, to reduce interest rates for the investment capital. Subsidies, quotas and tariffs encourage local manufacturers and trade. A tax reform and the rationalisation of the system of taxes are required in order to encourage new investments and to assure better fulfilment of expectations of the business society. The tax burden should be reduced and business should be encouraged by the state. Policy developers should comprehend that proper economic planning brings a lot of benefit. The use of new technologies and new business research should be encouraged. Lithuania lacks natural resources, but it has a great many of educated people. These resources must be developed in all possible directions.

ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
  • Crime in Lithuania : the impact of accession to the European Union / Martin A. Andresen. European journal of criminology. 2009, Vol. 6, No. 4, p. 337-360.
  • Familiarity breeds contempt : strategies of economic reform and popular attitudes toward the European Union in Lithuania and Estonia / Aleksander Lust. Eastern European politics and societies. 2009, Vol. 23, no. 3, p. 339-370.
  • Homicide in Lithuania / Martin A. Andresen. Handbook of European homicide research : patterns, explanations, and country studies / edited by Marieke C. A. Liem, William Alex Pridemore. New York, NY: Springer New York, 2012. P. 437-449.
  • The Impact of accession to the European Union on violent crime in Lithuania / Martin A. Andresen. European sociological review. 2011, Vol. 27, no. 6, p. 759-771.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37257
Updated:
2020-07-21 19:06:12
Metrics:
Views: 6
Export: