Lietuvos ir Čekoslovakijos dvišalių santykių dinamika 1918-1939 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ir Čekoslovakijos dvišalių santykių dinamika 1918-1939 metais
Alternative Title:
Dynamics of Lithuanian and Czechoslovak bilateral relations over the 1918-1939 period
In the Journal:
Lietuva ir Čekija. 2006, Nr. 11-12, p. 11-44
Keywords:
LT
1918-1939; Dalia Bikelevičiūtė; Lietuvos ir Čekoslovakijos santykiai; Tarpukaris.
EN
1918-1939; Dalia Bikelevičiūtė; Interwar; Lithuania and Czechoslovakia relations; Lithuanian-Czechoslovak relations.
Summary / Abstract:

LT2006 m. sausio 19 d. Vilniaus universitete istorikė Dalia Bukelevičiūtė pateikė daktaro disertaciją, kurioje nagrinėta Lietuvos ir Čekoslovakijos dvišaliai valstybiniai santykiai 1918-1939 m. Istorikės atliktas tyrimas yra Lietuvos istoriografijoje visiškai naujos tematikos analitinis darbas, besiremiantis nepublikuota archyvine medžiaga. Autorė dirbo Lietuvos ir Čekijos archyvuose. Analizuota Lietuvos archyvų medžiaga ir, svarbiausia, anksčiau lietuvių istorikų netyrinėti archyviniai šaltiniai, saugomi Prahos archyvuose, – ypatingos svarbos Kaune rezidavusių Čekijos diplomatų politiniai raportai. Pirmoje dalyje nagrinėjami abiejų šalių politiniai santykiai, antroji dalis skirta dvišalių ekonominių santykių raidai, trečiojoje dalyje analizuojama dvišalių karinių ryšių sklaida, pavyzdžiui Lietuvos karininkų kvalifikacijos kėlimo kursai Čekoslovakijos karo akademijoje. Baigiamojoje ketvirtoje dalyje apžvelgiama Lietuvos-Čekoslovakijos kultūrinių santykių plėtra 1918-1939 m. Mokslo taryba ir oponentai aukštai įvertino mokslininkės darbą, pabrėždami išsamų temos nagrinėjimą, disertacijos aukštą mokslinį lygį, disertantės čekų kalbos mokėjimą. Pasiūlyta publikuoti darbą atskira knyga. [versta iš angliškos santraukos]

ENOn 19 January 2006 at Vilnius University, historian Dalia Bukelevičiūtė presented a doctoral thesis, in which a bilateral relationship of the two sovereign states - Lithuania and Czechoslovakia - covering the 1918-1939 period were investigated. The completed research by the historian is an analytic work of entirely new thematic in Lithuanian historiography referring to unpublished archival material. The author was searching for documents in Lithuanian and in Czech archives. The analysis was accomplished on the basis of material obtained in Lithuanian archives and, what is the most important, of archival sources never before analysed by Lithuanian historians, held in depositories of Prague archives - the materials of special significance are political reports by Czech diplomats from Kaunas. In the first part the political relations of both states are analysed, the second part is related to the development of bilateral economic relations, the third one examines the dispersion of bilateral military links, such as the qualification upgrading in the Czechoslovak War Academy training courses by officers of Lithuanian army. The concluding fourth part of the thesis reviews the expansion of Lithuanian-Czechoslovak cultural relations in 1918-1939. Both the scientific council and the opponents highly evaluated the researcher's work, emphasizing its comprehensive presentation of the subject, a high scientific level of the dissertation, the dissertant's good knowledge of the Czech language. It was suggested to publish the work as a separate book. [text from author]

ISSN:
1648-3944
Related Publications:
Lietuvos valstybės parama taikomosioms studijoms užsienyje 1919-1940 m / Romas Juzefovičius. Mokslo ir technikos raida. 2009, t. 1, Nr. 2, p. 220-230.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37250
Updated:
2020-07-28 20:26:21
Metrics:
Views: 21
Export: