Atlas of the baltic languages: from idea to pilot project

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Atlas of the baltic languages: from idea to pilot project
In the Journal:
Acta Baltico-Slavica. 2010, Nr. 34, p. 37-55
Keywords:
LT
Arealinė kalbotyra; Baltų kalbos; Baltų kalbų atlasas; Dialektologija; Geolingvistika; Geolingvistinis atlasas; Lingvistinė kartografija; Tarmė.
EN
Areal linguistics; Baltic Linguistic Atlas; Baltic languages; Dialectology; Dialekt; Geolinguistic atlas; Geolinguistics; Linguistic cartography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas bendras Latvijos universiteto Latvių kalbos instituto dialektologų ir Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus projektas, skirtas „Baltų kalbų atlasui“ parengti. Projektas vyko 2006-2008 m., jo metu buvo aptarta galima atlaso struktūra ir turinys. 2009 m. buvo pasirodė projekto publikacija, kurioje paskelbta 12 geolingvistinių žemėlapių su komentarais latvių, lietuvių ir anglų kalbomis. Publikacijos įvade aptariamos egzistuojančios ir jau išnykusios baltų kalbos, pateikiama Lietuvos ir Latvijos dialektologijos tyrinėjimų apžvaga, abiejų šalių regioninis tarmių pasiskirstymas, paaiškinami žemėlapių ir jų komentarų rengimo principai. Pirmą kartą latvių ir lietuvių kalbų skirtumai aptarti išlikusiose XVIII a. gramatikose ir žodynuose. Pirmasis lietuvių kalbos paplitimo žemėlapis pateikiamas F. Kuršaičio 1876 m. gramatikoje. Pirmasis geolongvistinis latvių kalbos žemėlapis išspausdintas 1892 m. Kryptingos pastangos kaupti nematerialųjį lietuvių ir latvių kultūros paveldą prasidėjo antrojoje XX a. pusėje. Naujas skyrius lietuvių ir latvių dialektologijoje buvo pradėtas 1950 metais, kuomet buvo priimtas sprendimas išleisti atlasus abejomis kalbomis. Atlasai pasirodė XX a. pabaigoje. Jie tapo pagrindine jungtinio „Baltų kalbos atlaso“ projekto medžiaga. Projekto metu parengti žemėlapiai demonstruoja pagrindinius daugelio lietuvių ir latvių kalbose naudojamų žodžių grupavimo principus ir gali būti naudingi tolesniems kalbų tyrimams.

ENThe paper discusses the joint project of dialectologists from the Institute of the Latvian Language of the University of Latvia and the Department of Language History and Dialectology of the Institute of the Lithuanian Language, aimed at preparing the Atlas of Baltic Languages. The project was conducted in 2006–2008; a possible structure and content of the atlas were discussed. In 2009, a project publication appeared, which published 12 geolinguistic maps with comments in Latvian, Lithuanian and English. The introduction discusses the existing and already extinct Baltic languages, presents an overview of the Lithuanian and Latvian dialectology research, regional dialectal distribution of both countries, and explains the principles of preparing maps and their comments. For the first time Latvian and Lithuanian differences were discussed in the surviving grammars and dictionaries of the 18th c. The first map of the spread of the Lithuanian language was presented in the 1876 grammar by Frydrichas Kuršaitis. The first geolinguistic map of the Latvian language was printed in 1892. Targeted efforts to accumulate the intangible Lithuanian and Latvian cultural heritage began in the second half of the 20th c. A new chapter in Lithuanian and Latvian dialectology was started in 1950, when a decision to publish atlases in both languages was made. The atlases appeared at the end of the 20th c. They served as the main material for the joint project of the Atlas of Baltic Languages. The maps prepared during the project demonstrate the main principles of grouping many words used in Lithuanian and Latvian and might be useful for further language studies.

ISSN:
0065-1044; 2392-2389
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37201
Updated:
2020-07-28 20:26:18
Metrics:
Views: 5
Export: