Jewish neighbourly relations and imperial Russian legal culture

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Jewish neighbourly relations and imperial Russian legal culture
In the Journal:
Journal of modern Jewish studies. 2010, Vol. 9, No. 1, p. 1-16
Keywords:
LT
Bendruomenės; Lenkijos- Lietuvos respublika; Rusijos imperija (Russian Empire); Rusijos imperijos teisė; Rusijos provincijos; Socialinis konfliktas; Teismo bylos; 19 amžius; Žydai; Žydų bendruomenė Rusijos imperijoje 19 a; Žydų kaimyniniai santykiai.
EN
Court cases; Jewish community in Russian empire in the 19 century; Jewish neighbourly relations; Jews, Polish - Lithuanian commonwealth, communities, social conflict; Lithuania; Russian Empire; Russian legal culture; Russian provinces; 19th century.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, kaip šiaurės vakarų Rusijos imperijos provincijų – Vilniaus, Grodno ir Kauno gubernijų (tai yra teritorijų, kurios priklauso dabartinei Lietuvai) – teismai ir teisminiai procesai atspindi žydų santykius su kaimynais laikotarpiu nuo 1830 iki 1880 metų. Istorikai tvirtina, kad žydai šimtus metų gyveno kitų bendruomenių kaimynystėje iki masinių dvidešimtojo amžiaus žudynių. Tačiau jiems nesisekė paaiškinti, kaip toms bendruomenėms pavyko koegzistuoti vienai su kita kasdienybėje. Tiriamuoju periodu santykiai tarp žydų ir kitų kaimyninių etninių grupių taip pat pasižymėjo socialiniais konfliktais, bet šie nesutarimai paprastai buvo kasdieninių ekonominių mainų produktas, o ne vienas kito niekinimas religiniu ar etninių skirtumų pagrindu. Nei žydai, nei jų kaimynai negyveno skirtinguose pasauliuose. Teisinių dokumentų duomenys yra tarsi tas langas, per kurį mes galime pamatyti horizontalųjį bendradarbiavimą ir susidūrimus tarp kaimynų. Kaip rodo analizė, tik keletas bylų vyko dėl didelės pinigų sumos. Žymiai dažniau tiek žydai, tiek jų kaimynai kreipdavosi į Rusijos imperijos teismus tikėdamiesi susigrąžinti reliatyviai menkas sumas – nuo 20 iki 150 rublių, dėl nuosavybės ar kontraktų ginčų, neapmokėtų skolų, tai yra dėl to paties, dėl ko kildavo dauguma kaimynų nesutarimų apskritai. Ekonominiai mainai lėmė nuolatinius žydų kontaktus su kaimynais, ir ne visuomet sukeldavo konfliktus, kuriuos būtų galima apibūdinti kaip antisemitinius ar atvirai priešiškus.

ENFocusing on the northwest Russian provinces of Vilna, Grodno, and Kovno (roughly, the territories that comprise present-day Lithuania), this essay analyses the role that courts and the legal process itself played in the mediation of Jewish neighbourly relations between the 1830s and the 1880s. Historians have argued that Jews lived side-by-side with other ethnic communities for hundreds of years before their mass destruction in the twentieth century. Yet they have failed to explain just how these communities managed to coexist with one another on an everyday level. In the period under investigation, relations between Jews and their ethnically diverse neighbours were not devoid of social conflict, but these disagreements were usually the product of daily economic exchanges rather than a disdain for one another based on either religious or ethnic differences. [text from author]

DOI:
10.1080/14725880903549228
ISSN:
1472-5886
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37153
Updated:
2021-01-15 20:28:05
Metrics:
Views: 4
Export: