Vilniaus Bernardinų bažnyčios paveikslo "Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai" fizikiniai ir cheminiai tyrimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus Bernardinų bažnyčios paveikslo "Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai" fizikiniai ir cheminiai tyrimai
Alternative Title:
Physical and chemical examinations of the picture "The Annunciation" of Vilnius Bernardine church
In the Journal:
Lietuvos dailės muziejaus metraštis [LDM metraštis]. 2011, t. 14, p. 160-172
Keywords:
LT
Apreiškimas Šv. Mergelei Marijai; Apreiškimas Švč. Mergelei Marija; FTIR spektroskopija; Mikrochemija; Mikroskopija; Mikrošlifai; Rentgenografija; Stratigrafija; Tapybos technika; UV liuminescencija; UVliuminescencija.
EN
FTIR spectroscopy; Micro-chemistry; Micro-ground; Microchemical analysis; Microscopic analysis; Microscopy; Spectal analysis; St. Virgin Mary Reveleation; Stratigraphy; Technology of painting; The Annunciatio; The technique of painting; UV luminescence; X-ray; X-ray and ultraviolet luminescence.
Summary / Abstract:

LTPrieš restauruojant Vilniaus Bernardinų bažnyčios paveikslą „Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai“ buvo atlikti išsamūs fizikiniai ir cheminiai tyrimai, kurie padėjo įvertinti paveikslo būklę. Straipsnyje pateikti paveikslo tyrimų rezultatai. Rentgenografijos ir ultravioletinės liuminescencijos tyrimo metodais buvo įvertinta paveikslo būklė ir kompozicijos pakeitimai ankstesnių restauravimų metu. Mikroskopinės, stratigrafinės, mikrocheminės ir spektrinės analizės rezultatai įgalino nustatyti paveikslo tapybos techniką ir naudotas tapybos medžiagas – grunto ir tapybos sluoksnių pigmentus bei rišamąsias medžiagas, laką, taip pat ir ankstesnius restauravimus, pertapymus bei jų metu naudotas medžiagas. Tyrimų rezultatai parodė, kad paveikslas tapytas aliejiniais dažais ant baltos spalvos kreidinio klijinio grunto. Dailininkas naudojo pigmentus – švino baltąjį, azuritą, smaltą, košenilę, vario žaliąjį, vario rezinatą, augalų juodąjį. Reljefinio fono auksavimas polimentinis. Kai kuriuose mėginiuose aptiktas piešinys ir šviesiai rudos spalvos imprimatūra. Paveikslas iš dalies užtapytas aliejiniais dažais. Užtapymų sluoksniuose aptikti pigmentai: švino baltasis, cinoberis, kraplakas, smalta, Berlyno mėlynasis ir švino chromatas bei trijų rūšių restauraciniai gruntai. Iš to daroma prielaida, kad paveikslas taisytas ir „atnaujintas“ mažiausiai tris kartus. Tyrimų duomenys patvirtino meno istorikų iškeltas hipotezes apie paveikslo sukūrimo laiką XVII a. bei galimus vėlesnius paveikslo pertapymus.

ENThe publication provides the results of physical and chemical examination of the painting "The Annunciation". The state of the painting and composition changes made during previous restoration was assessed using X-ray and ultraviolet luminescence methods of analysis. The results of microscopic, stratigraphic, micro-chemical and spectral analysis facilitated the determination of the painting technique and painting materials used: ground and painting layer pigments and binding materials, varnish, as well as previous restoration, repainting and materials used during them. These results have shown that the painting was painted with oil paint on a white chalky glue ground. The artist used pigments: lead white, azurite, smalt, cochineal, copper green, copper resinate and vegetable black. The gilding of the embossed background is on polyment. A drawing and light brown imprimatura was found in some samples. The painting was partly overpainted with oil paint. Judging from lead white, vermilion, lake, smalt, Berlin blue and lead Chromate pigments as well as three types of restorative grounds discovered in the painting layers, the painting has been fixed and "renovated" at least three times. The data obtained from examination have confirmed art historians' hypotheses about creation of the painting in the XVII century and possible overpaintings later. [text from author]

ISSN:
1648-6706
Related Publications:
Apie "Apreiškimo" paveikslą iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios / Rūta Janonienė. Acta Academiae Artium Vilnensis 2009, t. 52, p. 47-57.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37143
Updated:
2018-12-17 13:11:42
Metrics:
Views: 9
Export: