Lietuvių policijos 15-asis batalionas (1941-1944

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių policijos 15-asis batalionas (1941-1944
Alternative Title:
15th Lithuanian police battalion (1941-1944)
In the Journal:
Genocidas ir rezistencija. 2007, 1 (21), p. 69-79
Keywords:
LT
15-tas batalionas; Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Lietuvių policijos 15-asis batalionas; Nacių okupacija; Policija; Baltarusija (Belarus).
EN
15-th batallion; Lithuania; Police; The 15th Lithuanian Police Battalion; The Nazi occupation; The Second World War.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama visuomenei mažai žinoma 15-ojo lietuvių policijos bataliono istorija pradedant suformavimu Vilniuje 1941 m. liepos mėn. ir baigiant išformavimu Tauragėje 1944 m. vasarą. Analizė parengta Lietuvos centrinio valstybės archyvo ir Lietuvos ypatingojo archyvo fondų dokumentais. 15-ojo lietuvių policijos bataliono istoriją galima suskirstyti į keletą etapų: 1) bataliono suformavimas Vilniuje (1941 m. liepos mėn.); 2) tarnyba Baltarusijoje (1941 m. liepos pabaiga – 1944 m. birželio mėn.); 3) pasitraukimas į Lietuvą ir išformavimas (1944 m. liepos mėn.). Beveik visą savo egzistavimo laiką tarnavo Baltarusijoje – saugojo geležinkelius ir kitus karinės reikšmės objektus, konvojavo karo belaisvius ir dalyvavo kovose su sovietiniais partizanais. Priešingai negu kiti lietuvių policijos batalionai, 15-asis batalionas nepadarė karo nusikaltimų ir nebuvo įtrauktas į žydų žudynes. Vienintelė išimtis – ltn. J. Stankaus vadovaujamo būrio dalyvavimas 20 partizanų rėmėjų (baltarusių) sušaudyme 1942 m. rugpjūčio mėn. Derečine. Nors 1942–1943 m. batalionas aktyviai dalyvavo antipartizaninėse akcijose, tačiau didelių nuostolių nepatyrė: kautynėse su partizanais arba dėl nelaimingų atsitikimų žuvo keliolika bataliono karių, nežinomas skaičius buvo sužeista ir kelios dešimtys iš bataliono dezertyravo. 15-asis batalionas visą tarnybos laiką pasižymėjo gera drausme ir koviniu parengimu. Po išformavimo dalis buvusių bataliono karių tęsė tarnybą Tėvynės apsaugos rinktinėje arba vokiečių kariuomenės daliniuose Vokietijoje ir Italijoje.

ENThe history of the 15th Lithuanian Police Battalion can be divided into several stages: 1) the formation of the battalion in Vilnius (July 1941); 2) the service in Belarus (end of July 1941- June 1944); 3) its withdrawal to Lithuania and disbanding (July 1944). Throughout its existence the 15th Battalion was stationed almost exclusively in Belarus, guarding the railways and other objects of military importance, conveying prisoners of war, and fighting against Soviet partisans. Unlike other Lithuanian police battalions, this battalion did not commit any war crimes and was not involved in the killings of Jews. The only exception was when a platoon led by Lieutenant J. Stankus took part in the execution of 20 Belanisian supporters of Soviet partisans in Derečin in August 1942. Although the battalion took an active part in anti-partisan actions in 1942 and 1943, it did not sustain great losses: several fighters were killed in fights against partisans or due to accidents, an unknown number was injured, and several scores deserted the battalion. The battalion was distinguished by its discipline and training. Following the disbanding of the battalion, some of the fighters went on to serve in the Homeland Defence formations or German military units in Germany and Italy. [text from author]

ISSN:
1392-3463
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37028
Updated:
2018-12-17 12:08:17
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: