Simono Daukanto globėjas kun. Ignotas Vaišvila

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Simono Daukanto globėjas kun. Ignotas Vaišvila
Alternative Title:
Rev. Ignotas Vaišvila as a guardian of Simonas Daukantas
Keywords:
LT
Sukilimas, 1863-1864 (Lenkijos ir Lietuvos sukilimas; Sausio sukilimas; January Uprising); Biografija; Blaivybės sąjūdis; Ignotas Vaišvila; Kultūros istorija; Kun. Ignotas Vaišvila; Motiejus Valančius; Papilė; Simonas Daukantas; Tautinis atgimimas.
EN
Biography; History of culture; Ignotas Vaišvila; Motiejus Valančius; National revival; Papilė; Priest Ignotas Vaišvila; Simonas Daukantas; Temperance movement; The Uprising of 1863.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas kunigo Ignoto Vaišvilos, Lietuvos kultūros istorijoje žinomo kaip paskutiniojo uolaus Simono Daukanto globėjo, gyvenimas ir veikla. I. Vaišvilos biografiją autorius sieja su svarbiausiais ano meto istorijos procesais bei įvykiais. Pažymima, kad I. Vaišvilos vaikystę ir jaunystę galima nužymėti vien punktyrais, nes nevisiškai aišku, nė kada jis tiksliai gimė. Aptariami vėlesni, jau dokumentuoti, mokymosi Telšių gimnazijoje ir Žemaičių vyskupijos dvasinėje seminarijoje, metai, pirmosios jo kaip dvasininko veiklos paskirtose parapijose. Pažymima, kad I.Vaišvila skyrėsi iš kitų kunigų, nes nemėgo svaiginamųjų gėrimų, preferanso ir ilgų vakarinių pasisėdėjimų dvaruose bei dvareliuose, todėl nusipelnydavo kitų nemalonę. Ne visiems buvo priimtinas ir jo labai aktyvus dalyvavimas vyskupo M. Valančiaus blaivybės sąjūdyje. Aprašomi jo konkliktai su dvasininkais, jo įskundimai, jų priežastys ir jam taikytos sankcijos. Aptariama 1863 metų situacija, I. Vaišvilos įkalinimas. Plačiai aptariami jo santykiai su S. Daukantu: jų pažinties aplinkybės, S. Daukanto gyvenimas I. Vaišvilos namuose, I. Vaišvilos rūpestis silpstančiu S. Daukantu, S. Daukanto laidotuvių aplinkybės. Pažymima, kad visi S. Daukanto laidotuvių rūpesčiai teko pačiam I. Vaišvilai, nes artimesnių velioniui žmonių netoliese nebuvo. Konstatuojama, kad I. Vaišvila iš tikrųjų tapo gyva S.Daukanto bei M.Valančiaus laikų, tautinio atgimimo ir lietuvių tautinio sąjūdžio, t. y. „Aušros" ir „Varpo“ laikų, jungtimi.

ENIn 1861-1864 a Lithuanian historian, enlightener and national revival evoker Simonas Daukantas in his old age was cared of by Papilė (in North Middle Lithuania, not far from Šiauliai) parish administrator Ignotas Vaišvila (1811-1894), he lived and died in his house. Vaišvila had descended from Samogitia (West Lithuania) as well as Daukantas himself and became his guardian most probably not as an intelligent fellow countryman but as a person appreciating the scholarly and cultural merits and national ideas of Daukantas. Vaišvila was a priest of typical national orientation who belonged to the epoch of famous Lithuanian writer and culture worker bishop Motiejus Valančius (1801-1875). He became a live linkage between the beginning of national movement and its massive period, he sincerely communicated with young Lithuanian culture workers of liberal trend, he took care of Daukantas' works, the first national trend secular papers publication and he supported the gifted young people who strived for science. [text from author]

ISSN:
2029-0799; LLT:2007-31/13-53/HI
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36959
Updated:
2020-07-28 20:31:12
Metrics:
Views: 19
Export: