Der Krieg und die Juden in Litauen : deutsche Schriftsteller in Kowno

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Der Krieg und die Juden in Litauen: deutsche Schriftsteller in Kowno/Kaunas 1915-1918 und 1941-1944. Eine Bestandsaufnahme
Keywords:
LT
1918-1918; 1941-1944; Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Holokaustas; I pasaulinis karas; II pasaulinis karas; Kaunas; Nacių okupacija; Pirmasis pasaulinis karas, 1914-1918 (Didysis karas; World War I); Rašytojas; Tautinė politika; Vokietija (Germany); Vokiečių ir žydų santykiai; Vokiečių okupacija; Vokiečių rašytojai; Žydai.
EN
1918-1918; 1941-1944; German occupation; German writers; German-Jewish relations; Germany; Great War; Holocaust; Jews; Kaunas; National Policy; Nazi occupation; WWI; WWII; World War I; World War II; Writer.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje remiantis gausia moksline ir menine literatūra išsamiai aprašoma Lietuvos žydų padėtis Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų metais, plačiai pristatomas žydų tautos tragediją nulėmusių įvykių kontekstas. Pirmojo pasaulinio karo metu didelės dabartinės Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Vengrijos, Rumunijos ir Ukrainos sritys keliavo iš rankų į rankas: jas okupuodavo tai rusai, tai Austro-Vengrijos imperija. Vis grįžtančios fronto linija nepaprastai sunkino ir civilių gyventojų padėtį, ypač pažeidžiami buvo žydai. Už Rytų fronto linijos Pirmojo pasaulinio karo metais gyveno didelė dalis pasaulio žydų. Rusų kariuomenei, užėmusiai Rytų Prūsiją ir Galiciją, žydai, mokėję vokiečių kalbą, tarnavo kaip vertėjai. Tačiau būtent priešų kalbos mokėjimas darė juos nepatikimus Rusijos kariuomenės vadų akyse. Žydus imta masiškai tremti iš pafrontės sričių. 1914–1915 metais buvo maždaug 600 000 karo zonos pabėgėlių žydų. Tačiau Antrojo pasaulinio karo įvykiai buvo kur kas baisesni. Kaune karo pradžioje 1941 metais gyveno maždaug 40 000 žydų. Tai sudarė ketvirtį visų tuometinės Lietuvos sostinės gyventojų. Birželio ir liepos mėnesiais mieste vykusiuose pogromuose buvo nužudyta 10 000 žydų. Išlikę turėjo per kelias savaites, tai yra iki 1941 metų rugpjūčio 15 dienos, persikraustyti į getus Vilijampolėje. Iš maždaug 30 000 į getus prievarta suvarytų žydų iki 1941 metų spalio mėnesio buvo nužudyta 10 000. 1943 metų rudenį getas buvo paverstas koncentracijos stovykla, veikusia iki pat 1944 metų liepos. Tik menka dalis žydų išgyveno vokiečių okupacijos metus Kaune.

ENBased on abundant scientific and artistic literature, the paper extensively describes the situation of Lithuanian Jews during World Wars I and II and widely presents the context of events that determine the tragedy of the Jewish nation. During World War I, large regions of current Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Belarus, Hungary, Romania and Ukraine passed from hands to hands: they were occupied by Russians or the Austro-Hungarian Empire. Repeatedly returning front lines heavily aggravated the situation of civilians, and Jews were particularly vulnerable. A large share of the world’s Jews lived behind the Eastern front line during World War I. Those Jews who could speak German served as interpreters in the Russian army which occupied East Prussia and Galicia. However, namely the ability to speak the enemy’s language made them unreliable in the eyes of commanders of the Russian army. Jews were massively deported from the front areas. In 1914–1915, there were approx. 600 000 Jewish refugees from the zone of military operations. Nevertheless, the events of World War II were far much horrible. Approx. 40 000 Jews lived in Kaunas at the beginning of war in 1941. They constituted one-fourth of the population of the then capital of Lithuania. 10 000 Jews were killed in pogroms carried out in the city in June and July. Those Jews who survived had several weeks, i.e. until 15 August 1941, to move to ghettos in Vilijampolė. From approx. 30 000 Jews in ghettos 10 000 were killed by October 1941. In the autumn of 1943, the ghetto was transformed into a concentration camp which was liquidated in July 1944. Only a small share of Jews survived the German occupation period in Kaunas.

ISSN:
1614-2608
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36912
Updated:
2020-12-27 12:59:09
Metrics:
Views: 8    Downloads: 5
Export: