Evaluation of the performance appraisal system in Lithuanian tourism companies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluation of the performance appraisal system in Lithuanian tourism companies
Alternative Title:
Lietuvos turizmo įmonių veiklos rezultatų vertinimo sistemos įvertinimas
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2002, vol. 1, no. 1-2, p. 178-190
Keywords:
LT
Konkurencinga aplinka; Lietuvos turizmo įmonės; Personalo politika; Veiklos vertinimas.
EN
Competitive environment; Lithuanian tourism companies; Operational evaluation; Performance appraisal; Personnel policy.
Summary / Abstract:

LTTiriamojo darbo tikslas — apžvelgti veiklos vertinimo sistemas, naudojamas Lietuvos turizmo kompanijose, palyginti jų adekvatumą ir gebėjimą reaguoti j besikeičiančią pasaulio aplinką, gerinant darbuotojų veiklos rezultatus, ir nuo elgesio priklausantį darbą palyginti su paprasta veikla ir rezultatais. Tiriamajame darbe siekiama nustatyti kokios veiklos vertinimo sistemos šiuo metu naudojamos Lietuvos turizmo kompanijose. Empirinis tyrinėjimas nustato oficialaus darbuotojo veiklos vertinimo proceso būklę Lietuvos turizmo kompanijose, veiklos vertinimo aspektus ir būdus, vertinimo dažnumą, vertintoją, vertinimo įtaką darbuotojui. Buvo atliktas dviejų etapų duomenų rinkimas: apklausa telefonu bei savarankiškai atlikta anketinė apklausa. Tiriamasis darbas parodė, kad tik kelios vidutinio dydžio turizmo agentūros turi tokias veiklos vertinimo sistemas. Respondentų atsakymai patvirtino prielaidas dėl veiklos vertinimo sistemos įtakos darbuotojų motyvacijai ir darbo rezultatams, jeigu vertinimo rezultatai integruojami į bendrą personalo politiką. Pagrindiniai veiklos vertinimo sistemos tikslai Lietuvos turizmo kompanijose – strateginio sąmoningumo skatinimas, veiklos vertinimas kaip toks, darbuotojų tobulinimas, tikslingo ateities funkcionavimo formavimas, konstruktyvaus dialogo tarp darbuotojo ir jo / jos vadovo skatinimas. Vertinimo sistemos sudedamosios dalys turėtų būti nukreiptos šiems tikslams pasiekti. [Iš leidinio]

ENThe aim of the research paper is to review systems of activity evaluation used in Lithuanian tourism companies, compare their adequacy and ability to react to the changing environment when improving workers’ results as well as to compare ordinary results and activities with the behaviour-related work. The research paper seeks to define activity evaluation systems currently used in Lithuanian tourism companies. The empiric research defines the condition of the official evaluation process of workers’ results in Lithuanian tourism companies, aspects and methods of activity evaluation, frequency of evaluation, the person performing the evaluation and the impact of evaluation on employees. The collection of data was performed in two stages: a survey via phone and an independently conducted questionnaire survey. The research showed that only several middle-sized tourism agencies have such activity evaluation systems. Respondents’ responses proved the presumption related to the impact of the activity evaluation system on employees’ motivation and results when evaluation results are integrated into the common personnel policy. The main aims of the activity evaluation system in Lithuanian tourism companies is the encouragement of strategical consciousness, improvement of employees, formation of clear future functions and encouragement of a constructive dialogue between employees and their manager. The compound elements of the evaluation system should be used in order to achieve the above aims.

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Service research topics and methods : the case of Lithuania / Liudmila Bagdonienė, Jurgita Zemblytė. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 2008, Nr. 46, p. 17-32.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36903
Updated:
2018-12-17 11:04:53
Metrics:
Views: 3    Downloads: 2
Export: