Simono Šultės socialinė samprata: socialinio teisingumo įgyvendinimo įžvalgos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Simono Šultės socialinė samprata: socialinio teisingumo įgyvendinimo įžvalgos
Alternative Title:
S. Schulte’s social conception: insights into social justice realization
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2012, t. 23, Nr. 1, p. 60-69
Keywords:
LT
Darbas; Demokratija; Evoliucija; Krikščioniškasis socialinis mokymas; Liberalizmas; Marksizmas; Nuosavybė; Socialinis teisingumas; Solidarizmas.
EN
Christian social education; Democracy; Evolution; Liberalism; Marxism; Property; Social justice; Solidarism; Work.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama žymaus XX a. pradžios katalikų filosofo ir sociologo Simono Šultės (1876–1920) socialinė samprata. Atskleidžiama, kad S. Šultė, kaip ir jo mokytojas vokiečių teologas ir filosofas A.M. Weisas (1844–1925), buvo vidurio kelio – laisvės ir tvarkos derinimo – šalininkas, turintis aiškią kritinę nuostatą dėl ekonominio liberalizmo, ir uolus demokratijos principų gynėjas. Laikydamasis evoliucionistinio požiūrio į visuomenės raidą S. Šultė tikėjo visuomenės pažanga, šviesesne Lietuvos ateitimi. Egzistuojančios socialinės neteisybės priežastis – gamybos priemones turinčiųjų ekonominė valdžia, kurią būtina apriboti. Tą apribojimą S. Šultė siejo su galimybėmis įgyti nuosavybę. Laikydamas nuosavybę asmens saviraiškos ir laisvės garantu jis siūlė žiūrėti į ją ne kaip į privilegiją, o kaip į pareigą visuomenei. Nuosavybės turėjimą pateisinąs tik jos panaudojimo socialinis efektyvumas ir etiškumas. S. Šultė laikėsi demokratinės nuostatos, kritiškai vertino autoritarinį valdymą. Ne žmogus valstybei, o valstybė turinti tarnauti žmogaus reikalams, gerbti ir ginti jo teises, kurios yra jam duotos paties Dievo, tarp kitų ir teisę į nuosavybę. Geriausiai tą teisę, jo manymu, galinti užtikrinti Lietuvos parlamentinė respublika. [Iš leidinio]

ENIn the article, the social conception of Simon Schulte (1876-1920), one of the most eminent Lithuanian Catholic philosophers and sociologists of the beginning of the XX century, is described. It is shown that S. Schulte followed the evolutionary view to the development of the society. The social progress is impossible until the human nature changes and honesty develops. S. Schulte, like his teacher A.M. Weiss (1844-1925), a German theologian and philosopher, was in fact a supporter of the middle way - combination of freedom and order, having a clear critical standpoint on the economical liberalism, as well as a zealous defender of democracy principles. First, considering property to be a guarantee of the self-expression and freedom of a person, he simultaneously proposed to consider it not as a privilege but as a duty to the society. The disposal of property may be justified only by social efficiency and ethics of its use. So, property is not the welfare of an individual or a group of individuals but the welfare of the society. Second, S. Schulte followed the democratic view and was against autoritarism. Not a person should serve the state, but the state must take care of its people, respect and protect their rights given by God. Among them, the right to property. This right, in his opinion, may be ensured best by a parliamentary republic. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36860
Updated:
2018-12-17 13:15:57
Metrics:
Views: 7    Downloads: 4
Export: