Globalizacija ir regioninės plėtros valdymo problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Globalizacija ir regioninės plėtros valdymo problemos
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2004, Nr. 2 (27), p. 11-17
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Plėtra; Regionas; Strategija; Valdymas; Development; Globalization; Goblization; Management; Region; Strateg; Strategy.
Keywords:
LT
Globalizacija / Globalization; Plėtra / Development; Regionas; Strategija; Valdymas.
EN
Development; Goblization; Management; Region; Strateg; Strategy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos regioninės plėtros politikos kūrimo ir įgyvendinimo valdymo problemos. Pabrėžiama, kad nacionalinė ekonomika irgi tampa tarptautinių rinkų bei gamybos tinklų dalyve. Be to, norėdami išlikti, nacionaliniai ūkio subjektai turi konkuruoti pasaulinėse rinkose ir taip skatinti globalizaciją. Teigiama, kad globalizacijos padariniai nėra vienareikšmiai: kartais gali pažeisti valstybių suverenitetą todėl kaip atsvarą globalizacijai valstybės rado sau parankią formą - regionalizmą. Straipsnyje išnagrinėtos regioninės plėtros politikos kūrimo bei įgyvendinimo galimybės, atskleistos sąlygos, kurios galėtų paspartinti tokios politikos įgyvendinimą. Svarbiausia problema įgyvendinant regioninės plėtros politiką yra interesų nesuderinamumas, nepakankamas įvairių institucijų vadovų vadybinis raštingumas, nemokėjimas dirbti komandoje, priimant sprendimus sutarus. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses the problems of the shaping and control of implementation of regional development policy. National economy also becomes the participant of international markets and production networks. Furthermore, in order to survive, national economic entities must compete in global markets, thus promoting globalisation. The consequences of globalisation are ambiguous: they may sometimes violate the sovereignty of states; therefore, the state counterbalanced globalisation with the form of regionalism. The paper analyses the opportunities of shaping and implementation of regional development policy, reveals the conditions that could accelerate the implementation of this policy. The key problem in implementing regional development policy is the conflict of interests, insufficient managerial literacy of the executives of various institutions, lack of teamwork skills when making decisions by consensus.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36844
Updated:
2018-12-17 11:26:40
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: