Savižudybių aprašymo 1991-2004 m. Klaipėdos spaudoje ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savižudybių aprašymo 1991-2004 m. Klaipėdos spaudoje ypatumai
Alternative Title:
  • Peculiarities of a Description of Suicides in Klaipėda Press of 1991-2004
  • Coverage of suicides in Klaipėda's newspapers during the period from 1991 to 2004
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2005, Nr. 2 (16), p. 128-135
Keywords:
LT
20 amžius. 1990-1999; 21 amžius; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Socialinės problemos / Social problems; Spauda / Press; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami 1991 – 2004 m. Klaipėdos laikraščiuose pateiktų savižudybių aprašymų ypatumai. Straipsniai buvo analizuoti remiantis 28 požymių įvertinimo schema (pagal Gailienė, Trofimova, 1999). Straipsnių apie savižudybes kiekybinė ir kokybinė analizė parodė, kad dauguma jų neatitinka rekomendacijų, kaip apie savižudybę reiktų pranešti žiniasklaidoje. Svarbiausi Klaipėdos laikraščiai beveik neskiria jokio dėmesio savižudybių prevencijai ir pagalbai. Be to, straipsniuose beveik nepateikiama statistinių duomenų ir rezultatų, pagrįstų moksliniais tyrimais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Savižudybės; Savižudybių aprašymas; Regioninė spauda.

ENThe paper examines the peculiarities of reporting suicides in Klaipėda‘s newspapers during the period from 1991 to 2004. The articles were analyzed using 28 features evaluation scheme (according to Gailienė, Trofimova 1999). The qualitative and quantitative analyses of articles covering suicides revealed that majority of them do not satisfy the recommendations for suicides to be reported in media. Main newspapers in Klaipėda almost do not pay any attention to suicide prevention and help. Moreover, the articles practically do not publish statistical data and results based upon scientific research. [From the publication]

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3680
Updated:
2018-12-17 11:37:53
Metrics:
Views: 24    Downloads: 4
Export: