По поводу литературной истории Мучения трех виленских мучеников

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
По поводу литературной истории Мучения трех виленских мучеников
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Algirdas, 1296-1377; Antonijus; Atonas; Bažnytinė slavų kalba; Eustachijus; Hagiografija; Jonas; Kankinystė; Konstantinopolis; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Menėja; Metraštis; Pietų slavų redakcija; Prologas; Rytų slavų redakcija; Supraslis; Trys Vilniaus stačiatikiai kankiniai; Vilnius; Šv. Antanas; Šv. Eustatijas; Šv. Jonas; Algirdas; Chronicle; Church Slavonic; Constantinople; East Slavic version; Hagiography; Martyrdom; Menaion; Mount Athos; South Slavic version; St Anthony; St Eustathius; St John; St. Antony; St. Eustatius; St. John; Suprasl; Synaxarion; The Grand Duchy of Lithuania; Three Orthodox Saints of Vilnius; Vilnius.
Keywords:
LT
Algirdas, 1296-1377; Antonijus; Atonas; Slavų kalbos / Slavic languages; Eustachijus; Hagiografija; Jonas; Kankinystė; Konstantinopolis; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Menėja; Metraštis; Pietų slavų redakcija; Prologas; Rytų slavų redakcija; Supraslis; Šv. Antanas; Šv. Eustatijas; Šv. Jonas; Trys Vilniaus stačiatikiai kankiniai; Stačiatikybė. Stačiatikių Bažnyčia / Orthodoxy. Orthodox Church.
EN
Chronicle; Church Slavonic; Constantinople; East Slavic version; Hagiography; Martyrdom; Menaion; Mount Athos; Synaxarion; South Slavic version; St Anthony; St Eustathius; St John; St. Antony; St. Eustatius; St. John; Suprasl; Three Orthodox Saints of Vilnius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje svarstoma istorija apie tris Vilniaus kankinius – Antonijų, Joaną ir Eustachijų – nukankintus 1347 metais dėl religinių motyvų. Kančių istorijos variantai tyrinėjami ne tik kaip istoriniai šaltiniai, bet ir kaip literatūros kūriniai. Tikimasi, kad šis tyrimas pasitarnaus tikslesnei istorinei rekonstrukcijai. Remiantis ankstesniais mokslininkų tyrimais, autorius aptaria kančios istorijų versijas ir nusako jų pagrindinius bruožus. Darbe pateikiama kančios istorijų klasifikacija, kuri nėra galutinė. Remiantis filologiniais ir tekstologiniais bruožais skirtingi variantai priskiriami konkrečioms redakcijoms, kurių pavadinimai parinkti pagal geografinius kriterijus. Tokiu būdu išvengiama nesusipratimų, kurių gali iškilti, kai skirtingos redakcijos siejamos su konkrečiomis tautybėmis. Pirmuose dviejuose šio straipsnio skyriuose atskleidžiami būdingiausi pietų slavų ir rytų slavų redakcijų bruožai. Tyrinėjant pietų slavų versijas, nustatomi ir rytų slavų versijų ypatumai, liudijantys apie vėlesnius pirminio teksto perdirbinius. Rytų slavų versijos lyginamos tarpusavyje, siekiant nustatyti jų sąryšį su pirminiais pietų slavų variantais. Paaiškinamos priežastys, lėmusios rytinių slavų versijų skirstymą į dvi grupes . Straipsnyje atskleidžiami esminiai istorijos apie tris Vilniaus kankinius literatūriniai bruožai. Tyrinėjimą papildo genealoginė schema, kurioje pavaizduotos šešios aptarto kūrinio redakcijos.

ENThe paper considers the story of three Vilnius martyrs – Anthony, John and Eustathios – who were martyred in 1347 due to religious motives. The variants of torment story are explored not only as historical sources, but also as literary works. This study is expected to contribute to a more precise historical reconstruction. Based on the previous studies, the author discusses the versions of torment stories and describes their main features. The study presents the classification of torment stories, which is not final. Based on philological and textological features, different variants are attributed to specific versions, the names whereof have been chosen according to geographical criteria. Thus, misunderstanding due to association of different versions with specific nationalities is avoided. The first two chapters of the paper reveal the most characteristic features of Southern Slavic and Eastern Slavic versions. The analysis of Southern Slavic versions helps to identify the peculiarities of Eastern Slavic versions, testifying subsequent adaptations of the initial text. Eastern Slavic versions are compared with one another in order to identify their connection with the primary Southern Slavic versions. The author explains the reasons for classification of Eastern Slavic versions in two groups. The paper reveals the essential literary features of the story about three Vilnius martyrs. The study is supplemented with a genealogical scheme illustrating six versions of the story under discussion.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36794
Updated:
2022-02-17 18:52:54
Metrics:
Views: 14
Export: