Kultūros paminklų apsaugos organizacijos ir paveikslų tvarkyba Vilniaus krašte nuo XX a. pradžios iki 1939 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūros paminklų apsaugos organizacijos ir paveikslų tvarkyba Vilniaus krašte nuo XX a. pradžios iki 1939 m
Alternative Title:
Protection of cultural monument organizations and the management of paintings in the Vilnius region from the beginning of the 20th c. until 1939
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2012, t. 36, p. 119-132
Keywords:
LT
Architektūros paminklų restauravimas; Janas Rutkowskis; Kultūros paminklai; Paveikslų restauravimas; Paveikslų tvarkyba; Paveldosauga; Vilniaus kraštas.
EN
Cultural monuments; Heritage protection; Jan Rutkowski; Restoration of architectural monuments; Restoration of painting; The managment of Paintings; Vilniu's region; Vilnius region.
Summary / Abstract:

LTAptariamame laikotarpyje, nagrinėjant įtakas, lėmusias tolimesnes kultūros vystymosi tendencijas Vilniaus krašte, svarbų vaidmenį suvaidino 1899 m. įkurta Senovės mylėtojų draugija, kurios tikslas buvo svarbius įvykius ar asmenis įamžinanti paminklų statyba, taip pat kultūros paminklų apsauga. 1906 m. prof. Alfonso Parčevskio ir dr. Vladislovo Zahorskio iniciatyva buvo įsteigta Vilniaus mokslo bičiulių draugija, kurios tikslas buvo aukštosios mokyklos atgaivinimas Vilniuje. Didelis dėmesys buvo skiriamas kultūros paveldo objektų apsaugai, mokslininkų pranešimams ir jų publikavimui, taip pat istorinių objektų, archeologinių radinių ir meno kūrinių rinkinių kaupimui. Kaip tik šis draugijos veiklos aspektas labiausiai paveikė paveikslų tvarkybos raidą Vilniuje. Straipsnyje nagrinėjama šių XX a. pradžioje Vilniaus krašte įkurtų įvairių visuomeninių, vėliau ir valstybinių kultūros paminklų apsaugos organizacijų veikla, kuri iš dalies lėmė nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros paminklų likimą. Taip pat aptariama Vilniaus Stepono Batoro universiteto dėstytojų ir studentų įtaka tvarkant meno kūrinius. Analizuojami įvairūs duomenys apie paveikslų tvarkybos darbus ir pagrindinius šių darbų vykdytojus, taip pat to laikotarpio moksliniai tyrimai, susiję su tvarkytais paveikslais. Daroma išvada, jog dalies paveikslų tvarkyba buvo atlikta profesionaliai, o pasitelkus mokslininkus, tvarkyti meno kūriniai ištirti itin išsamiai. Pažymėtina, kad vadovaujant specialistams, tuo metu puikiai funkcionavo kultūros paminklų tvarkybos sistema.

ENThe article analyzes the important role at the beginning of the 20th c. influencing the further development of tendencies of culture and the management of cultural monuments in the Vilnius region carried out by various social and later state protection of cultural monuments organizations, which completed the complex work of the management of cultural monuments. Because in the analyzed period many moveable art treasures were fixed, this also encouraged scholarly studies of various natures, which are relevant at the present time. Relying on various data about the works of the management of paintings and the main authors of these works as well as the completed scholarly studies affiliated with the managed works of art, an important role fell to the lecturers and students of the Stefan Batory University of Vilnius. While analyzing the information provided in this article one can assert that in the analyzed period part of the management of the paintings was carried out professionally and using the assistance of scholars the works of art were researched very exhaust fully. One should stress that under the leadership of specialists the system of the management of cultural monuments functioned excellently and due to whom many of the architectural buildings and works of art of the Vilnius region were put on order. The arrival of Prof. Jan Rutkowski in Vilnius placed the foundations for a scholarly attitude to the care and conservation of moveable art works. And the completed works of management and methods used are especially significant in investigating the history of the management of paintings. [text from author]

ISSN:
1392-0502
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36778
Updated:
2018-12-17 13:15:53
Metrics:
Views: 6    Downloads: 6
Export: