What remains? Anti-Communism, forensic archaeology, and the retelling of the national past in Lithuania and Romania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
What remains? Anti-Communism, forensic archaeology, and the retelling of the national past in Lithuania and Romania
Authors:
In the Journal:
Past and Present. 2010, Vol. 206, suppl. 5, p. 276-300
Keywords:
LT
Anti komunizmas, acheologija, tautinė praeitis; Komunizmo aukos; Masinės kapavietės; Memorialai.
EN
Anti communism, archeology, national past; Mass graves; Memorials; Victims of Communism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje lyginamos Lietuvos ir Rumunijos muziejų, skirtų komunistinio režimo nusikaltimams, įsteigimas bei ekspozicijos, siekiant ištirti jų nacionalinį angažuotumą. Aptariama Vilniaus Genocido aukų muziejaus, 1992 m. įkurto buvusiame KGB pastate Vilniaus centre, Tuskulėnų memorialinio komplekso, įkurto 2002 m., ir memorialo, esančio nuošaliame šiaurės Rumunijos pasienio su Ukraina mieste Sighetu Marmaiei (ten veikusiame kalėjime komunistinio režimo metais žuvo įžymūs rumunų politiniai veikėjai; 6 dešimtmetyje nugriautas kalėjimas buvo atstatytas ir memorialas įkurtas 1992 m.) ekspozicijų konstravimas komunistinio teroro vietose, ten vykdyti archeologiniai kasinėjimai. Lietuvos muziejų projektus inicijavo buvę politiniai kaliniai, juos finansuoja vyriausybė, tuo tarpu Rumunijos – nevyriausybinė organizacija „Pilietinės akademijos fondas“, siekiantis sustiprinti pilietinę visuomenę. Nors ir Lietuvos, ir Rumunijos muziejai yra vietovėse, kuriose buvo žudomi ir kitų tautybių žmonės, žydai ir lenkai, eksponuojama tik titulinių nacijų martirologija, nepatogi tiesa apie nacių etninius valymus nutylima. Lietuvos muziejų užduotis – parodyti „lietuvių genocidą komunistinėje sistemoje“, Rumunijos – per Sighetu Marmației kalėjime nužudytų žymių asmenybių likimą perteikti visų rumunų kančias.

ENThe article compares the establishment and expositions of Lithuania and Romania’s museums dedicated to crimes of the communist regime. The construction of expositions in places of communist terror, i.e. the Museum of Genocide Victims in Vilnius established in 1992 in the former KGB building, the Tuskulėnai memorial complex created in 2002 in the centre of Vilnius, and the memorial situated in the city Sighetu Marmaiei (it was the prison where famous Romanian political figures were killed during the Communist regime. The prison was demolished in the 6th c. and reconstructed to host a memorial in 1992). Projects of Lithuanian museums were initiated by former prisoners. They are financed by the Government. Romanian museums and expositions are financed by the nongovernmental organisation “Civil Academy Fund” aimed at strengthening civil society. Although Lithuanian and Romanian museums are situated in places where people of other nationalities, i.e. Poles and Jews, were killed, they present the martyrology of title nations and avoid speaking about Nazi’s ethnic eliminations. The task of Lithuanian museums is to show the “genocide of Lithuanians in the communist system” and to convey all sufferings of Romanians through the fate of famous personalities killed in “Sighetu Marmației” prison.

ISSN:
0031-2746
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36767
Updated:
2013-04-28 23:43:53
Metrics:
Views: 4
Export: