Раввинистическая ученость и литература Литвы XVI-XIX вв.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Раввинистическая ученость и литература Литвы XVI-XIX вв
Alternative Title:
XVI-XIX a. Lietuvos rabinistinis mokslas ir literatūra
In the Journal:
Literatūra [Lit. (Vilnius. Online)] [Literature]. 2000, t. 40 (2), p. 109-118
Keywords:
LT
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų religinė literatūra; Literatūros žanrai; Rabinistinė literatūra; Vilniaus Gaonas; Vilniaus Gaonas Elijahu; Žydų kultūros istorija.
EN
Gaon Elijah; Gaon of Vilnius; Genres of literature; History of Jewish culture; Jewish religious literature of the Grand Duchy of Lithuania; Rabbinic literature.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama LDK tradicinės religinės žydų literatūros raida, jos žanrų sistema, aprašomi žymūs autoriai ir jų kūrinių įvairovė. Nuo XVI a. Lietuvoje vystėsi pasaulio masto žydų dvasinis centras, kuriuo Lietuva liko iki pat II-ojo pasaulinio karo. Dėka rabinų, Talmudo išminčių, religinių mąstytojų Lietuva ir Vilnius turėjo garbingą vardą ir ypatingą vietą žydų kultūros istorijoje. Vilnius buvo pramintas „Lietuvos Jeruzale“. Straipsnio autorė skiria daug dėmesio Lietuvos žydų literatūros ypatumams, unikaliems autoriams (pvz., Vilniaus Gaonui Elijahu). Pabrėžiama Lietuvos rabinistinės literatūros svarba, parodytas jos ryšis su žydų dvasine tradicija. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the development of the traditional religious Jewish literature in the Grand Duchy of Lithuania and the system of its genres. It also describes famous authors and the variety of their works. Since the 16th century, a global-scale Jewish spiritual centre developed in Lithuania, which remained as such until World War II. Due to rabbis, Talmud wisemen and religious thinkers Lithuania and Vilnius had an honourable name and exceptional place in the history of the Jewish culture. Vilnius was called “Lithuanian Jerusalem”. The author of the article pays a great deal of attention to peculiarities of the Jewish Literature of Lithuania (for example Gaon Elijahu of Vilnius). The importance of the rabbinate literature is emphasized and its relation with the Jewish spiritual tradition is demonstrated.

ISSN:
0258-0802; 1648-1143
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36742
Updated:
2018-12-17 10:46:41
Metrics:
Views: 4    Downloads: 3
Export: