Muziko Juozo Bertulio gyvenimas, veikla ir kūryba : indėlis į lietuvių bažnytinę katalikišką muziką

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muziko Juozo Bertulio gyvenimas, veikla ir kūryba : indėlis į lietuvių bažnytinę katalikišką muziką
Alternative Title:
Life and creative activities of Juozas Bertulis. His contribution in catholic music of Klaipėda region
In the Journal:
Soter . 2003, 11 (39), p. 177-191
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Bažnytinė muzika; Choras; Dainos; Giesmės; JAV; Juozas Bertulis; Klaipėdos kraštas; Kompozitorius; Mišios; Publicistika
EN
Choir; Church music; Composer; Hymns; Juozas Bertulis; Klaipeda region; Mass; Publicism; Songs; The USA
Summary / Abstract:

LTKlaipėdos kraštui integruojantis į Lietuvos valstybę, Vyriausybė, siekdama jame įtvirtinti vis dar nepakankamai stiprias lietuviškas pozicijas, skatino lietuviškų organizacijų, mokslo bei kultūros institucijų steigimąsi. Klaipėdos krašte apsigyveno per 30000 iš Didžiosios Lietuvos atvykusių lietuvių, daugiausia katalikų. Tarp į Klaipėdą atvykusių įvairių sričių specialistų nemažai buvo muzikų, atlikėjų, kompozitorių: Stasys Šimkus, Jeronimas Kačinskas, Juozas Gaubas, Juozas Bertulis, Ignas Prielgauskas, Juozas Žilevičius, Alfonsas Mikulskis, Antanas Vaičiūnas, Ona Mozoliauskaitė-Mikulskienė, Stepas Sodeika ir kt. Jų veikla nepaprastai suaktyvino muzikinį gyvenimą Klaipėdoje: įsteigta Giedotojų draugijų sąjunga, surengtos kelios krašto lietuvių Dainų šventės, sustiprėjo jaunųjų draugijų „Santara“ veikla, įsteigta Klaipėdos lietuvių opera, simfoninis orkestras ir kt. Ypatingos reikšmės įvykis, pakėlęs visos Lietuvos muzikinės kultūros lygį ir prestižą, buvo Klaipėdos konservatorijos įsteigimas 1923 metais S. Šimkaus iniciatyva. Straipsnyje nagrinėjama lietuvių kultūros veikėjo, choro dirigento, pedagogo, publicisto, kompozitoriaus J. Bertulio muzikinė veikla. Aptariamas jo indėlis į Klaipėdos krašto muzikinį gyvenimą. Turėdamas kompozitoriaus talentą J. Bertulis kūrė įvairių žanrų muziką: baletus, operetes, dainas, programinius simfoninius, instrumentinius kamerinius veikalus. Reikšmingiausi iš autoriaus kompozicijų – bažnytinės katalikiškos muzikos kūriniai. Svarbesni iš jų analizuojami šiame straipsnyje.

ENIn the article, the musical activities of Lithuanian cultural worker, choir conductor, teacher, publicist and composer Juozas Bertulis is analyzed. The author discusses his contribution in the musical life of Klaipėda region. Being a gifted composer, Juozas Bertulis wrote such music of livarious genres as ballets, operettas, symphonic and instrumental chamber works. His most important works are church music compositions. The main of them are analyzed in the article. [text from author]

ISSN:
1392-7450, 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36667
Updated:
2018-12-17 11:15:09
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: