Kai kurie pedagogų rengimo aspektai informacinės visuomenės kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie pedagogų rengimo aspektai informacinės visuomenės kontekste
Alternative Title:
Some aspects training educators' in the context of the reference society
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2003, Nr. 1, p. 98-102
Keywords:
LT
Informacinė visuomenė; Kontekstas; Mokytojų rengimas, inormacinė visuomenė; Pedagogų rengimas.
EN
Context; Reference society; Teacher training; Teacher training, informative society.
Summary / Abstract:

LTPasaulio globalizacijos kontekste Lietuvos švietimą siekiama modeliuoti kaip svarbiausią bendrųjų vertybių, paveldo išsaugojimo, ateities informacinės, besimokančios visuomenės kūrimo garantą. Straipsnio tikslas – teoriniu lygmeniu aptarti kai kuriuos pedagogų rengimo bruožus informacinės visuomenės kontekste bruožus. Atskleista, kad pedagogų rengimo reformos kryptis formuoja ne tik valstybės vidaus, bet ir išorės švietimo politika. Tai Europos švietimo tendencijos: atviro ir nuotolinio mokymosi plėtotė, galimybė mokytis visą gyvenimą, naujausių mokslinių tyrimų sklaidos intensyvinimas, mokytojų mobilumo skatinimas, gebėjimas valdyti informacines technologijas, orientuotis informacijos sraute ir kt. Švietimas – informacinės visuomenės kūrimosi pagrindas. Pedagogai – švietimo sistemos įrankiai, rengiantys mokinius gyvenimui informacinėje visuomenėje, pasižyminčioje dinamiškumu, atvirumu, informacijos gausa, informacinių technologijų integravimu į įvairias veiklos sritis, visuomenės diferenciacija, globalizacija, kultūros niveliacija, žinių masiškumu, aukšto asmens išsimokslinimo lygio poreikiu. Pedagogų rengimo reformos tikslas – sukurti pedagogų rengimo sistemą, kuri leistų sėkmingai ruošti aukštos profesinės kvalifikacijos pedagogus, gebančius veiksmingai dirbti šiuolaikinės Lietuvos bei Europos Sąjungos švietimo institucijose. Pedagogų rengimo sistema turi formuoti būsimojo pedagogo šiuolaikinę socialinę, ekonominę, kultūrinę, informacinę, komunikacinę kompetencijas.

ENThe system of education must be oriented to the main challenges of the 21st century globalization, burst of information, fast exchange, society's differentiation, levelling culture, freedom, etc. Training educators is a part of the education system and must really change and orient to the changes in society. Some aspects of teacher training in the reference society, the influence of the local and foreign education policy on the system of educators' training and tendencies in educators' training changes, which are pointed in the documents of Lithuania education, are discussed in the article. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Sveikatos rizikos veiksnių valdymas ir savikontrolė dirbant kompiuteriu : mokomoji knyga / Jūra Vladas Vaitkevičius ; Šiaulių universitetas. Visuomenės sveikatos mokslinis centras. Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2006. 112 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36633
Updated:
2018-12-17 11:15:08
Metrics:
Views: 1
Export: