Dekalogo vaidmuo formuojantis paauglių dorovinėms vertybėms

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dekalogo vaidmuo formuojantis paauglių dorovinėms vertybėms
Alternative Title:
Role of the Decalog in the formation of moral virtues in teenagers
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2003, Nr. 1, p. 67-71
Keywords:
LT
Dekalogas; Dorovinės vertybės; Paaugliai; Religinis ugdymas; Vertybės.
EN
Decalog; Decalogue; Moral virtues; Religous education; Teenagers; Values.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas ir ryškinamas Dekalogo vaidmuo, formuojantis paauglių dorovinėms vertybėms, šiuolaikinėje visuomenėje. Taikyti šie tyrimo metodai: literatūros studijos, pokalbis, anketinė apklausa, kiekybinis ir kokybinis gautų rezultatų apdorojimas ir analizė. Tyrime dalyvavo 85 trylikos-šešiolikos metų paaugliai iš Šiaulių vidurinių mokyklų. Paaugliai buvo pasirinkti todėl, kad šiame amžiaus tarpsnyje vyksta dideli kokybiniai asmenybės vystymosi pokyčiai, kurie iš pagrindų ardo anksčiau susiklosčiusią vaiko interesų ir nuostatų sistemą. Šiame amžiuje tikėjimas prarandamas ir vėl atrandamas, buvusios idėjos tampa nebe tokios svarbios. Paaugliai visus reiškinius pradeda kritiškiau vertinti, į viską žiūri su nepasitikėjimu. Tyrimo rezultatai parodė, kad Dekalogas šiandieniniam paaugliui nėra pagrindinis Įstatymų kodeksas. Tačiau daugelis vaikinų ir merginų gilinasi į tikėjimo klausimus ir bando savo apsisprendimą grįsti krikščioniškąja pasaulėžiūra. Mokinių turimos teorinės žinios ir nuostatos ne visada realizuojamos praktinėje jų veikloje. Paauglių pasitikėjimas savo jėgomis ir domėjimasis antgamtiniais reiškiniais išryškina šio amžiaus tarpsnio ypatumus. Dauguma paauglių yra gailestingi, geba atleisti kitam žmogui, suteikdami galimybę jam pačiam pasitaisyti, primena, jog kiekvienas žmogus turi dalelę gėrio. Šios bendražmogiškos vertybės puikiai atsispindi ir Dekaloge. Pagarba tėvams – svarbi tema paauglių pasisakymuose. Pagarbos jausmu grįsta pagalba kreipia į visiškai suvokiamą vidinę motyvaciją.

ENThe Decalog's role in the formation of moral virtues in teenagers in modern society is analyzed in the article. The Decalog is not the main legal code for a modern teenager. Nevertheless, many boys and girls go deep into the questions of faith and try to ground their self- determination in Christian world outlook. Religious education helps to open a teenager's personality. The Decalog embraces essential moments of the life of a man. Religion is linked with deep trust, devotion and responsibility. It has special links with an individual's experience and behavior. However, theoretical knowledge about schoolchildren is not always realized in their practical activities. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36569
Updated:
2018-12-17 11:15:06
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: