Raktuvės piliakalnis. Archeologiniai tyrinėjimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Raktuvės piliakalnis. Archeologiniai tyrinėjimai
Alternative Title:
Raktuvė Mound. Archaeological excavations
In the Journal:
Žiemgala. 2002, Nr. 1, p. 3-9
Keywords:
LT
Žagarė; Lietuva (Lithuania); Lokalioji istorija / Local history; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses.
Summary / Abstract:

LTAutorius savo straipsnyje aptaria Raktuvės piliakalnio archeologinius tyrinėjimus. E. Vasiliausko teigimu, Žiemgaloje nėra daug piliakalnių. Nurodoma, kad X–XIII a. Latvijos teritorijoje, kurioje gyveno žiemgaliai, yra 25 piliakalniai. Lietuvos Žiemgalos teritorijoje priskaičiuojama 14 piliakalnių. Straipsnio autoriaus pastebėjimu, archeologai yra ištyrę Latvijos Žiemgaloje esančius piliakalnius: Tervetės, Kamardės ir Mežuotnės. Apgailestaujama, kad tokie archeologiniai paminklai Lietuvos Žiemgalos dalyje yra mažai ištirti. Tik Žvelgaičio piliakalnis Žagarėje šeštame dešimtmetyje šiek tiek buvo tyrinėtas. Archeologai jį priskyrė laikotarpiui iki XIII a., o po 1999 m. atliktų žvalgomųjų tyrimo darbų Žvelgaičio piliakalnis buvo datuotas XII–XIII a. ir XVI–XVII a. laikotarpiais. Raktuvės piliakalnio, esančio Žagarės miestelio pietvakarinėje dalyje, tyrinėjimo metu siekta išsiaiškinti, ar piliakalnyje yra nesuardytų kultūrinių sluoksnių, ar jie yra sunaikinti. Šioje vietoje jau nuo XVIII–XIX a. buvo kapinės ir buvo laidojami mirusieji. Ekspedicijos metu buvo tirtos 11 piliakalnio vietų – apie 45 m2 plotas. Po atlikto tyrimo paaiškėjo, kad vis tik dar yra nesuardytų kultūrinių sluoksnių. Juos ištyrus buvo gauta nemažai vertingų duomenų. Rasta darbo įrankių, papuošalų, rūbo fragmentų, gyvulių kaulų ir kt. Remiantis tyrimo metu gautais duomenimis, Raktuvės piliakalnį galima priskirti 2 periodams – vėlyvajam žalvario amžiui ir vėlyvajam geležies amžiui. Dėl informacijos stokos dar nėra galimybės tinkamai etninei grupei priskirti Raktuvės piliakalnyje gyvenusius žmones.Reikšminiai žodžiai: Archeologija; Archeologiniai kasinėjimai; Archeologiniai paminklai Žagarės apylinkėse; Archeologiniai radiniai; I tūkst. pr. Kr; Istoriniai šaltiniai; Kultūriniai sluoksniai; Piliakalnis; Raktuvė; Raktuvės piliakalnis; Raktės pilis; Rašytiniai šaltiniai; Tyrinėjimų istorija; 10-13 amžius; Šiaurinė Lietuva; Žiemgala.Keywords: 1000-1BC; 10th-13th centuries AD; Archaeological excavations; Archaeological finds; Archaeology; Archeological sites in Žagarė surroundings; Castle of Raktė; Cultural layers; Historical sources; History of site research; Lithuania; Mound; Northern Lithuania; Raktuvė; Raktuvė Mound; Raktuvė hill-fort; Semigalia; Semigallia; Semigolia; Written sources.

ENThe author discusses archaeological researches of Raktuvė mound in the article. According to E. Vasiliauskas, Žiemgala (Semigallia) does not have many mounds. It is indicated that the territory of the 10th - 13th Century Latvia inhabited by Semigallians has 25 mounds. The Lithuanian territory of Semigallia has 14 mounds. The author of the article notes that the archaeologists researched the following mounds located in Latvia Semigallia: Tervete, Kamarde and Mezuotne. Regretfully, the archaeological monuments in the Lithuanian part of Semigallia are insufficiently examined. Only Žvelgaitis mound in Žagarė was slightly researched in the fifth decade. The archaeologists attributed it to the period before the 13th Century, while after exploratory surveys carried out in 1999, Žvelgaitis mound was dated at the 12th - 13th and 16th - 17th C. periods. During the research of Raktuvė mound situated in the south-west part of Žagarė town, attempts were made to determine whether the mound has any preserved cultural layers or they all were destroyed. This place starting from 18th - 19th Century was used for burying people. Eleven sites of the mound, about 45 sq.m. total area, were researched during the expedition. The research showed presence of cultural layers that were not destroyed. Their examination gave a lot of valuable data. Tools, jewellery, clothing fragments, animal bones, etc. were found. Based on the data received during the research Raktuvė mound can be attributed to 2 periods - late brass age and late iron age. Because of shortage of information, people who lived in Raktuvė mound cannot be properly attributed to the ethnic group.

ISSN:
1392-3781
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36550
Updated:
2024-06-19 17:38:16
Metrics:
Views: 62    Downloads: 3
Export: