Panevėžio apylinkių mūrinės koplytėlės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Panevėžio apylinkių mūrinės koplytėlės
Alternative Title:
Brick chapels of Panevėžys localities
In the Book:
Aukštaičių tapatumo paieškos. Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2006. P. 113-121
Keywords:
LT
16 amžius; Panevėžys; Raguva; Lietuva (Lithuania); Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTMūrinės koplytėlės – nedidelė mažosios architektūros palikimo dalis, susijusi su krikščioniškojo tikėjimo ir kultūros paveldu. XVI a. prasidėjusi katalikiškoji reformacija lėmė baroko stiliaus bažnyčių, vienuolynų statybą ir jų plėtrą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Mūrinės koplytėlės, atsiradusios už šventovės sienų, buvo kontrreformacijos pergalės išraiška. Jų viduje pastatytos šventųjų skulptūros įprasmino krikščioniškojo tikėjimo išpažinimą. Mūrinė koplytėlė, kaip maža bažnytėlė, suteikė aplinkai sakralumo. Trumpa Panevėžio apylinkių mūrinių koplytėlių apžvalga leidžia teigti, kad šioje Aukštaitijos dalyje, palyginti su kitomis, jų buvo pastatyta nemažai. Šie mažosios architektūros paminklai atskleidžia krašto istoriją, perteikia svarbesnius gyvenimo įvykius, pamaldumo tradiciją. Panevėžio apylinkėse randami du būdingi mūrinių koplytėlių tipai: tai kolonos su skulptūra viršuje ir laiptuoto tūrio su statula koplytėlės viduje. Raguvos šv. Florijono ir šv. Agotos paminklai yra reti ir originalūs kolonos tipo statiniai Lietuvos smulkiosios architektūros kontekste. Koplytėlės su Jėzaus skulptūra, skirtos 1831 m. sukilimui ir baudžiavos panaikinimui atminti, atspindi esminius tautos istorijos pokyčius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mūrinės koplytėlės; Panevėžys.

ENBrick chapels are the small part of heritage of minor architecture relating Christian belief and culture. Catholic reformation of the 16th century has determined the construction and spread of the baroque style churches and monasteries in the Great Duchy of Lithuania. Brick chapels which have appeared behind the walls of sanctuary were the expression of counter-reformation victory. The statues of saints standing inside these chapels gave a sense to the confession of Christian belief. Brick chapel, as a little church, gave sacred impression to the surrounding. The brief review of brick chapels of Panevėžys localities allows us to claim that in this part of the Upper Lithuania a lot of them were built comparing to other areas. These monuments of minor architecture reflect the history of the country, the more important events of life and tradition of devotion. Two characteristic types of brick chapels are found in the localities of Panevėžys: the columns with a statue on the top and the stepped chapels with a statue inside. The Raguva monuments of the Saint Florian and the Saint Agatha are rare and original constructions of the column type in the context of the Lithuanian minor architecture. The chapels with the Jesus sculpture inside, to memorize the rebellion of 1831 and the abolition of serfdom, reflect the essential alterations of national history.

ISBN:
9955-434-16-3
Related Publications:
Sakralinės medžio skulptūros rinkinys Panevėžio kraštotyros muziejuje / Vitalija Vasiliauskaitė. Iš Panevėžio praeities: prie Lietuvos tūkstantmečio slenksčio / sudarytoja Alfreda Petrulienė. Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2009. P. 45-63.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3646
Updated:
2013-04-28 15:55:46
Metrics:
Views: 26
Export: