Formation of environmental factors in global market and evaluation of outsourcing business activities

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Formation of environmental factors in global market and evaluation of outsourcing business activities
Alternative Title:
Globalios rinkos aplinkos veiksnių formavimas ir išornaudos veiklos rūšių vertinimas
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2011, t. 12, Nr. 3, p. 215-224
Keywords:
LT
Išornauda; Sandoriai; Sandorio sąnaudos; Veiklos rūšys.
EN
Business activities; Contracts; Outsourcing; Transaction costs.
Summary / Abstract:

LTIšornauda – ne tik globalizacijos variklis, bet ir nauja konkurencijos rūšis. Įvertindama išornaudos galimybes ir grėsmes šalies politika turėtų būti nukreipta šalies konkurencingumui gerinti ir naujoms konkurencijos taisyklėms nustatyti. Globalizacija daro didesnę ar mažesnę įtaką visiems globalios ekonomikos dalyviams. Įmonėms atsiveria galimybės įsigyti įvairius išteklius mažesnėmis kainomis. Tai leidžia pagerinti konkurencines pozicijas globalioje rinkoje ne tik atskiroms tarptautinėms įmonėms, bet ir šalims. Galimybė įsigyti pigesnių išteklių, reikalingų įmonėms, skatina jas pačias ieškoti naujesnių išteklių valdymo būdų, leidžiančių sumažinti veiklos sąnaudas, padidinti produktyvumą kartu pagerinant konkurencinės ekonomikos dalyvių pozicijas. Vienas būdų, leidžiančių efektyviau vykdyti veiklą, yra išornaudos taikymas. Šis išteklių gavimo būdas dažniausiai taikomas prekėms (daugiausia pusgaminiams) įsigyti tiek iš šalies, tiek ir iš užsienio įmonių. Tačiau pastaruoju metu dėl sparčios technologijų ir komunikacinių priemonių plėtros atsiranda naujas būdas įsigyti aukštos kvalifikacijos specialistų iš įvairių šalių ir naudotis jų teikiamomis išornaudos paslaugomis. [Iš leidinio]

ENOutsourcing is not only the engine of globalisation but also a new kind of competition. After evaluation of the opportunities and threats of outsourcing, policy of the country should be targeted at the increasing of the competitiveness of the country and the establishment of the new competition rules. Globalisation has more or less significant effects on all participants of global economics. It opens opportunities for companies to obtain different recourses for lower prices. One of the ways to manage business more effectively is application of outsourcing. This way of procurement was usually used for obtaining goods (mostly semi manufactures) both from inside and outside of the country. However, recent rapid development of technologies and communications has generated the new way for obtaining high-qualified professionals from different countries and using their outsourcing services. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Sandorio kaštų įtaka išornaudos kontraktams : disertacija / Ligita Vasiliauskienė. Kaunas, 2009. 149p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36434
Updated:
2018-12-17 13:11:07
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: